Milloin Suomessa otettiin käyttöön henkilön sosiaaliturvatunnuksen loppuosa?

Milloin Suomessa otettiin käyttöön henkilön sosiaaliturvatunnuksen loppuosa?

2 vastausta
18.08.201908:20
17700
14

IGS:

Henkilön saama tunnus säilyy muuttumattomana koko hänen elinkaarensa.

Periaatteessa joo, näin se järjestelmä suunniteltiin. Mutta alkuvaiheessa kun se otettiin käyttöön, tunnuksen kirjaaminen ei vielä ollut tietokoneella automatisoitua, ja kirjauksessa pääsi tapahtumaan monenlaisia vahinkoja. Virheelliset tunnukset eivät kauheasti haitanneet niitä ihmisiä joilla tunnus oli, mutta automatisaation levitessä niistä oli hirveästi harmia sovelluskehittäjille, etenkin Kansaneläkelaitoksella. Osa virheellisistä tunnuksista saatiin pois rekisteristä sitä mukaa kun ihmiset kuolivat, osa saatiin vaihdetuksi sopimalla kyseisen henkilön kanssa ja auttamalla heitä henkilötietojen ilmoittamisessa eri tahoille, mutta erään naisen kanssa tuli tenkkapoo. Hän asui vanhainkodissa tms, eikä kukaan halunnut häiritä hyvin iäkästä vanhusta tällaisella asialla. Odotettiin vain, että hän kuolisi pian. Vaan eipä kuollut. Lopulta seurakunnan pastori lähetettiin hänen luokseen keskustelemaan asiasta, ja tunnus saatiin sitten vaihdetuksi. Tapauksesta tuli Kelan IT-väen keskuudessa melkoinen legenda.

Nykyisin sukupuolen korjaukseen ryhtyvät voivat hakea henkilötunnuksen muutosta. Lisäksi tunnus voidaan muuttaa tilanteessa jossa henkilöä suojellaan vakavalta uhkalta, ja joissakin identiteettivarkaustilanteissa.

Kommentit (0)

Hei!

Tilastokeskuksen kotisivuilla kerrotaan henkilötunnuksen historiasta seuraavaa:

” 1960-luvulla tietojenkäsittelyn kehittyminen mahdollisti erilaisten rekisterien perustamisen. Näin pystyttiin nopeasti käsittelemään suuriakin tietomääriä. .
Vuonna 1962 Eläketurvakeskus perusti oman rekisterin, jossa kaikille työeläkettä saaville annettiin henkilökohtainen työeläkenumero, joka koostui syntymäajasta ja sen tarkistusosasta.
Nykyinen henkilötunnus otettiin käyttöön vuonna 1964, kun Kansaneläkelaitokselle tuli hoidettavaksi sairausvakuutusjärjestelmän toteuttaminen. Jokaiselle Suomessa vakituisesti asuvalle - myös ulkomaan kansalaisille - annettiin sosiaaliturvatunnus ja heidän tietonsa tallennettiin Kansaneläkelaitoksen rekisteriin. Eläketurvakeskus luopui muutaman vuoden kuluttua omasta tunnuksestaan ja otti käyttöön kansaneläkelaitoksen käyttämän sosiaaliturvatunnuksen.”

Lisätietoja:
http://www.stat.fi/tk/tp/verkkokoulu/vk/vt/oppitunnit/vt04/vt04_11/view....
http://www.stat.fi/tk/tp/verkkokoulu/vk/vt/oppitunnit/vt04/yksisivu.html...

Väestörekisterikeskuksen sivut kertovat myös mielenkiintoista tietoa henkilötunnuksesta:

"Henkilötunnus on tunnistamiskeino, joka yksilöi meidät vielä tarkemmin kuin nimi. Täysin samannimisiä ihmisiä löytyy, muttei kahta, joilla olisi täysin sama henkilötunnus.
Henkilön saama tunnus säilyy muuttumattomana koko hänen elinkaarensa. Henkilö voidaan yksilöidä nimenmuutoksista riippumatta kaikkialla missä tunnusta tarvitaan. Henkilötunnusta on käytetty Suomessa yli 30 vuoden ajan."

"Mitä henkilötunnus kertoo:
* Maija Mäkinotkelman henkilötunnus on 131052-308T, josta syntymäaika, 131052, kertoo päivän, kuukauden ja vuoden, jolloin Maija on syntynyt.
* Syntymäajan jäljessä oleva merkki kertoo syntymävuosisadan. Maijalla se on yhdysmerkki (-), sillä hän on syntynyt 1900-luvulla. Henkilöllä, joka on syntynyt 1800-luvulla se on plusmerkki (+) ja 2000 - luvulla syntyneillä A -kirjain.
* Yksilönumerolla, Maijalla 308, erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika. Yksilönumero on miehillä pariton ja naisilla parillinen.
* Tarkistusmerkki on numero tai kirjain, Maijalla se on T. "
Lisää: http://www.vaestorekisterikeskus.fi/henktun.htm

Terveisin iGS-toimitus

Kommentit (0)

Vastauksesi