Milloin Suomessa aloitettiin koulunkäynti?

Milloin Suomessa aloitettiin koulunkäynti?

2 vastausta

Suomen ensimmäinen koulu oli Turun katedraalikoulu eli Tuomiokirkkokoulu. Katoliset munkit perustivat sen todennäköisesti jo 1200-luvulla. Koulua ylläpiti kirkko ja opetus palveli lähinnä pappien kasvatusta.

Ensimmäiset kansakoulut perustettiin Suomeen 1850-luvulla. Perustajina olivat yleensä sivistyneet ja kaukonäköiset kartanonomistajat ja tehtailijat.1800-luvun loppupuolella kansakoulujen perustaminen oli kuntien aktiivisuuden varassa, vaikka kouluihin olikin mahdollista saada valtionapua. Kouluja perustettiin melko laiskasti, sillä kansan keskuudessa katsottiin kirkollisen kiertokoulun riittävän tavallisen ihmisen sivistykseksi. Tuolloin nelivuotisen kansakoulun uskottiin opettavan lapset laiskoiksi ja totuttavan heidät kirjoihin ruumiillisen työn sijasta.

Vuonna 1898 valtiopäivät ja keisari hyväksyivät piirijakoasetuksen, jonka mukaan kaikki pitäjät oli jaettava koulupiireihin niin, että kenenkään koulumatka ei muodostuisi yli viiden kilometrin mittaiseksi. Kaikilla halukkailla oli oikeus päästä kansakouluun, mutta oppivelvollisuutta ei ollut. Tämä vauhditti koulujen perustamista. Tyypillisesti koulut muodostuivat kaksiluokkaisesta ala- ja samoin kaksiluokkaisesta yläkansakoulusta, vaikka syrjäseuduilla esiintyi myös pelkkiä lastenkouluja, joissa oli vain alakansakoulu. Alakansakoulun tehtävä oli tarjota alkuopetusta. Syrjäisimmillä seuduilla, erityisesti Lapissa ja Raja-Karjalassa, kansakouluja ei tarvinnut perustaa täysimittaisina, vaan opetus toteutettiin joko niin sanottuna supistettuna kansakouluna tai kiertokouluna.

Vuonna 1886, kahdenkymmenen vuoden kuluttua kansakouluasetuksen antamisesta, Suomessa oli vielä 100 maalaiskuntaa, joissa ei ollut kansakoulua. Vuonna 1901 niitä oli enää seitsemän. Lukuvuonna 1900−1901 kansakoulua kävi 34 prosenttia kouluikäisistä maalaislapsista. Kymmenen vuotta myöhemmin osuus oli 51 prosenttia ja oppivelvollisuuden tullessa voimaan 68 prosenttia.

Lisää tietoa löydät teoksista:

  • Syväoja, Hannu: Kansakoulu − suomalaisten kasvattaja. Perussivistystä koko kansalle 1866−1977. Jyväskylä: PS-kustannus, 2004. ISBN 952-451-100-2.
  • Valtasaari, Antero (toim.): Kansakoulu 1866−1966. Helsinki: Otava, 1966.
Kommentit (0)
30.06.201615:09
16319
58

Koska isoäitini oli supistetun kansakoulun opena vielä sotien jälkeen Etelä-Hämeessä, oli pakko etsiä hieman lisää tietoa. Kuopiosta (ks. oheinen linkki) löytyikin tarkempi selitys, eli supistettua kansakoulua käytiin harvaan asutuilla paikoilla kyllä muuallakin kuin Lapissa.

Toinen isoäitini pääsi käymään koulua vain yhden lukukauden, ei edes täyttä lukuvuotta, kiertokoulussa 20-luvulla.

Kommentit (0)

Vastauksesi