Milloin sana 'ensimäinen' muuttui kahden ämmän 'ensimmäiseksi'?

Milloin sana 'ensimäinen' muuttui kahden ämmän 'ensimmäiseksi'?

Ennen Nykysuomen sanakirjaa näköjään, mutta tarkemmin.

4 vastausta

Pikaisella kirjaston aineistoluetteloon tehdyllä haulla selviää, että muoto "ensimäinen" on yleisempi vielä 1910-luvulla, mutta muuttuu vähitellen 1920-luvulle tultaessa muotoon "ensimmäinen". Viimeisen kerran "ensimäinen" esiintyy teoksen nimessä vuonna 1930. Muotoa "ensimmäinen" esiintyy jonkin verran verran jo 1800-luvun puolella, eli molemmat ovat olleet käytössä rinnakkain 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.

Kommentit (0)
13.04.201511:23
16361
16

Tampereella oli "Ensimäinen apteekki" paikassa, jossa nyt on Keskustorin McDonald's.

Nykyisin apteekki sijaitsee Sokoksen tiloissa ja nimenä on "Ensimmäinen apteekki".

Kommentit (0)
08.04.201511:27
16754
14

Kielenkäytön ohjeiden historiassa muutos voidaan ajoittaa 1930-luvun alkuun. Sitä ennen eri oppi- ja ohjekirjojen tekijät neuvoivat kukin oman näkemyksensä mukaan. Suomen kielen lautakunnan edeltäjä, SKS:n kielivaliokunta, perustettiin 1920-luvun lopulla. Vuonna 1931 se päätti "puoltaa sellaisissa superlatiivisissa adjektiiveissa kuin ensimmäinen, jälkimmäinen, kaksois-m:n ääntämistä ja kirjoittamista".

Kielitieteellisen Virittäjä-lehden julkaisija, Kotikielen Seura, äänesti asiasta vuonna 1932; ensimmäinen voitti. Virittäjässä oli etenkin 1900-luvun alkupuolella runsaasti kielenhuoltoaiheisia kirjoituksia.

Kumpikaan kannanotto ei ollut yksimielinen. Suomen kielen asiantuntijoista kukin löysi omalle näkemykselleen asialliset perustelut. Ensimäinen-muotoa opittiin pitkään aikakauden nimekkäimmän kieliopinlaatijan E. N. Setälän oppikirjoista. Niissä ensimäinen vaihtui ensimmäiseksi vasta kun nuoremman polven kielimiehet uudistivat Setälän kirjoja. Suomen kielen oppikirjan korjattu laitos ilmestyi vuonna 1939 (Kaarlo Nieminen) ja Suomen kielioppi uusittiin vasta vuosikymmeniä myöhemmin (Matti Sadeniemi). Niinkin myöhään kuin vuonna 1968 ilmestyneessä Suomen kielen käsikirjassa, jonka oikeakielisyysopas-osa esitteli silloisia ohjeita syventymättä niiden historiaan, professori Osmo Ikola (sittemmin kielilautakunnan jäsen ja 1980-luvulla sen puheenjohtaja) totesi: "Ensimmäinen - - on ollut horjuvuutta geminaatta- ja yksinäis-m:n välillä. Nykyään [1960-luvun lopulla] geminaatta jo alkaa olla yksinomainen..."

Kommentit (0)
14.04.201513:57
16754
14

Monella muullakin paikkakunnalla on ollut Ensimäinen apteekki. Pienellä googlauksella löytää niiden nimiä, etikettejä ja reseptilomakkeita. Apteekin viralliseen nimeen sisältyvä kuntakohtainen järjestysluku on useimmiten merkitty roomalaisella tai joskus arabialaisella numerolla eikä kirjaimin kirjoitettuna, eivätkä monetkaan apteekit sisällytä järjestyslukua markkinoinnissa käyttämäänsä nimeen. Vanhoissa kylteissä saattoi ymmärrettävästi olla vuosikymmeniä nimi, joka noudatti apteekin perustamisaikana vallinnutta oikeinkirjoitusta. Tampereen keskustorin laidalle Commercen taloon apteekki muutti vuonna 1908. Tampere-Seuran kuva-arkistossa olevassa 1950-luvun valokuvassa näkyy apteekin torinpuoleinen nimikilpi ja siinä Ensimmäinen nykyaikaisessa muodossaan.

Historiallisesta sanomalehtikirjastosta löytää haulla "ensimäinen apteekki" useita osumia mm. Suomalaisen Wirallisen Lehden apteekkioikeuksia koskevista kirjoituksista.

Kommentit (0)

Vastauksesi