Milloin pyhäin(miesten)päivä muuttui Yliopiston almanakassa...

Milloin pyhäin(miesten)päivä muuttui Yliopiston almanakassa...

Milloin pyhäin(miesten)päivä muuttui Yliopiston almanakassa sukupuolineutraaliksi? Onko muutoksen perusteluja tiedossa?

Vastaus

Nimitys 'pyhäinpäivä' tuli Yliopiston almanakkaan vuonna 1955. Muutoksen välitön syy oli se, että tuona vuonna meillä tuli voimaan kirkkolain muutos, jolla pyhäinpäivä sijoitettiin 31.10.-6.11. väliseen lauantaihin. Samalla pyhäinpäivä sai lakimääräisen aseman. Vuonna 1772 toimenpannussa kalenteriudistuksessa, jossa arkipyhien määrää vähennettiin, pyhäinmiestenpäivän kirkollinen vietto oli siirretty marraskuun 1. päivästä marraskuun ensimmäiseen sunnuntaihin, joten se ei ollut tarvinnut lainsuojaa. Nyt vuonna 1955 perustettiin tavallaan uusi aina lauantaihin sijoittuva pyhäpäivä - muistettakoon että tuolloin lauantai oli vielä työ- ja koulupäivä. Samalla yliopiston nimipäiväkalenteri luopui vanhasta perinteestään merkitä aina myös 1.11. pyhäinmiestenpäiväksi, vaikka se oli 1770-luvulta lähtien ollut tavallinen arkipäivä.
Nimitykset 'pyhäinmiestenpäivä' ja 'pyhäinpäivä' olivat itse asiassa eläneet rinnakkain jo pitkään. Sukupuolineutraali muoto oli ainakin kirkollisessa kielenkäytössä jo laajalti vakiintunut ennen vuotta 1955. Se esiintyy esim. vuoden 1886 virsikirjassa ja vuoden 1913 evankeliumikirjassa (evankeliumikirja on kirja, joka sisältää sunnuntaina ja pyhäpäivinä luettavat raamatuntekstit ja rukoukset).
'Pyhäinmiestenpäivän' toi suomen kieleen Mikael Agricola Rukouskirjassaan vuonna 1544. Se oli suora käännös latinan nimityksestä 'dies omnium sanctorum', jossa 'sanctorum' toki viittaa miehiin, mutta lienee tulkittava kaikkia ihmisiä tarkoittavaksi koska latinan kielessä ei oikeastaan ollut 'sukupuolineutraalia' mahdollisuutta ilmaista asia.
Kun viimeistään 1800-luvulla kirkon piirissä ruvettiin puhumaan 'pyhistä' 'pyhien miesten' asemesta, ei takana liene ollut varsinainen tasavertaisuusaate, vaan haluttiin tuoda ilmi se seikka, että kristikunta on aina tunnustanut esikuvallisiksi pyhimyksikseen niin miehiä kuin naisiakin.

Vanhat almanakat
http://almanakka.helsinki.fi/arkisto/index.html

Kommentit (0)

Vastauksesi