Milloin nykyihminen oppi puhumaan?

Milloin nykyihminen oppi puhumaan?

Milloin nykyihminen oppi puhumaan? Osasivatko myös neanderthalin ihmiset puhua ja oliko heidän ja nykyihmisten välillä mahdollisesti jonkinlaista ajatustenvaihtoa?

Vastaus

Puhekyvyn kehittymisen ajankohdasta on olemassa erilaisia teorioita. Puhekykyyn vaikuttaa muiden tekijöiden ohella geeni FOXP2, jonka edullinen mutaatio syntyi varhaisessa nykyihmisessä tai sen edeltäjässä 200 000–100 000, ehkä jopa 300 000 vuotta sitten. Geeni vaikuttaa varhaisessa sikiövaiheessa kieleen ja puheeseen liittyvään aivojen kehitykseen. Puhekyky tehosti viestintää lauman jäsenten kesken, mikä auttoi selviytymään haastavissa olosuhteissa Afrikan savanneilla.

Neandertalinihmiset ovat saattaneet omata jonkinlaisen puhekyvyn, sillä niiden perimässä oli sama geeni. Nykyihmisten ja neandertalinihmisten välisestä ajatustenvaihdosta ei taida olla olemassa todisteita. Luultavasti niiden käyttämät kielet ovat eronneet toisistaan huomattavasti.

http://www.tiede.fi/arkisto/print.php?id=356&vl=
http://www.yle.fi/teema/tiedeuutiset/uutinen.shtml?id=8403
http://www.britannica.com/eb/article-9117282/human-evolution#867893.hook
http://fi.wikipedia.org/wiki/Neandertalinihminen
http://www.yle.fi/uutiset/24h/id72752.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/highlights/010710_neanderthal...
http://www.archaeologyinfo.com/homoneaderthalensis.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi