Milloin kiertävät karjantarkkailuassistentit lopettivat? Milloin Aitoon osuusmeijeri lopetti?

Milloin kiertävät karjantarkkailuassistentit lopettivat? Milloin Aitoon osuusmeijeri lopetti?

2 vastausta

Karjantarkkailun historia Suomessa alkaa 1800-luvun lopulta. Ensimmäinen karjantarkkailuyhdistys perustettiin 1898 Urjalaan ja ennen sotia yhdistyksiä oli toiminnassa jo ympäri maata. Karjantarkkailun avulla voitiin seurata tarkemmin lehmien tuotoksia, sekä ottaa kantakirjavaatimuksiin mukaan rasvatuotosvaatimukset. Tarkastuskarjakko kiersi oman piirinsä taloissa vuoron jälkeen ja yöpyi tiloilla. Hän punnitsi maidot, otti kokeet ja suoritti analyysit sentrifuugilla. Karjakko saattoi liikkua polkupyörällä, tai isännät kuljettivat mittalaitteet ja karjakon hevosella naapuritilalle. Hän antoi myös neuvoja lehmien ruokinnasta, terveyden ylläpidosta ja hygieniasta. Kolmen ensimmäisen lähdelinkin kertomuksissa kuvaillaan tarkastuskarjakon työtä muun tarinoinnin ohessa.

Tarkastustoiminta oli suurimmillaan 1960-luvulle tultaessa. Putkilypsykoneet alkoivat yleistyä 1960-luvulla ja silloin otettiin tiloilla käyttöön myös maitomittarit ja hiljalleen tilasäiliötkin. Mittalypsykäytäntö muuttui vuonna 1968 niin, että se pidettiin enää vain kerran kuukaudessa. Joka toinen kuukausi mittalypsyn suoritti karjantarkkailija, joka otti myös näytteet rasvanmääritystä varten. 1970-luvulla maidon mittaaminen ja näytteidenotto siirtyi jo pois tarkkailukarjakoilta. 

Aitoon osuusmeijerin lopettamishetken selvittämiseen saimme apua Pälkäneen kirjastosta. Kollegat löysivät tiedon, jonka mukaan Aitoon osuusmeijeri sulautui Osuuskunta Maito-Pirkkaan joulukuussa -69. Meijeri oli toiminnassa vielä v. -72 lopulle saakka. Sen jälkeen maidot kuljetettiin Tampereelle.

 

 

 

Kommentit (0)
11.01.202117:16
5
5

Tarkennus: karjantarkkailijat (kansan kielessä assistentit) kiersivät vielä 1980-luvullakin. Joka toinen kuukausi ottivat näytteet ja olivat mukana mittaamassa maitomääriä. Sitten vähitellen siirryttiin talojen itse tekemään mittaukseen ja näytteen ottoon. Maidosta määritettiin v. 1978 alkaen rasvan lisäksi valkuaispitoisuus ja 80-luvulle tultaessa myös solupitoisuus, joka kertoo terveydestä. Nykyään määritetään lisäksi vielä ureakin, joka kertoo ruokinnan onnistumisesta.

Kommentit (0)

Vastauksesi