MIlloin ja millä säädöksellä valtiotieteen kandidaatista tuli maisteri ?

MIlloin ja millä säädöksellä valtiotieteen kandidaatista tuli maisteri ?

Itselläni on valtiotieteen kandidaatin tutkintotodistus Helsingin yliopistosta 1983. Kirjasin CV:hen: "Valtiotieteen kandidaatti (nyk. maisteri)". Menikö pieleen? Valmistumiseni aikaan maisterin arvo piti ostaa, mitä en tehnyt. En löydä tietoa mistään. Muistinvaraisesti olen väittänyt, että kaikista kandeista olisi tehty maistereita joskus 1980-luvun lopulla tai 1990-luvulla. Tarvitsisin varmemman tiedon kuin lauseenpuolikas Wikipediassa. Löytyisikö teiltä?

Vastaus

En löytänyt täsmällistä säädöstä, jonka mukaan vanhaa kandidaatin tutkinnosta voitaisiin käyttää ilmausta nykyinen maisterin tutkinto. Löysin kuitenkin säädökset, joissa todettiin, että ennen vuotta 1994 suoritetut kandidaatin tutkinnot ja sitä uudemmat maisterin tutkinnot vastaavat toisiaan.

Yliopistojen tutkintojärjestelmää uudistettiin 1990-luvun puolivälissä. Yhteiskuntatatieteellisten tutkintojen nimet määriteltiin  yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksssa 245/1994, jonka presidentti Martti Ahtisaari allekirjoitti marraskuussa 1994. Asetuksen mukaan alan perustutkinnon nimi on maisterin tutkinto ja välitutkinnon nimi kandidaatin tutkinto. Alalla puhutaan valtietieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteirista ja kandidaatista. Asetus korkeakoulujen järjestelmästä 464/1998 totesi, että tutkinnon uudituksen jälkeen suoritetut maisteritutkinnot ja sitä ennen suoritetut kandidaattitutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja ja siis vastaavat toisiaan. 

Kommentit (0)

Vastauksesi