Milloin englannista tuli pakollinen aine kouluissa Suomessa ja milloin latina poistui kouluista?

Milloin englannista tuli pakollinen aine kouluissa Suomessa ja milloin latina poistui kouluista?

Vastaus

Onko englanti nykyään ehdottomasti kaikille pakollinen oppiaine peruskoulussa? Sen välttäminen tietysti edellyttäisi, että nuori kävisi sellaista isoa koulua, jossa on tarjolla harvinaisempien kielten opetusta ja riittävän suuria ryhmiä niiden opiskelemiseksi.

Joka tapauksessa englannilla on erityisasema koulujemme vieraiden kielten opetuksessa, sellaisen se sai koululainsäädännössämme vuonna 1970 annetussa Peruskouluasetuksessa (Suomen asetuskokoelma 443/1970). 

Asetuksen 19. pykälässä lueteltiin peruskoulun ala-asteen pakolliset oppiaineet ja todetaan: "Tämän lisäksi opetetaan kolmannelta vuosiluokalta alkaen englannin kieltä tai toista kotimaista kieltä sen mukaan kuin kunnan kouluohjesäännössä määrätään." Pykälässä annettiin mahdollisuus myös opettaa ala-asteella eräin ehdoin ranskan, saksan tai venäjän kieltä.

Yläasteen kielistä määrättiin 20. pykälässä. Ensisija oli täälläkin englannilla, mutta mahdollisuus oli myös aloittaa muiden kielten opetus. 

Peruskouluun siirryttiin maassamme asteittain vuosina 1972-1977, pääkaupunkiseutu viimeisenä. Käytännössä peruskoulun opetusohjelmia aloitettiin soveltavin osin noudattamaan jo kansakoulun viimeisinä vuosina, joten ei voi suoraan sanoa, että englannin (ainakin käytännössä) pakollinen opetus olisi tullut vasta samaan aikaan kuin peruskoulu korvasi paikkakunnalla kansakoulun.

Latina ei ole kokonaan hävinnyt kouluistamme vieläkään. Uusimmat löytämäni tilastot (http://www.oph.fi/download/141011_Koulutuksen_tilastollinen_vuosikirja_2011.pdf ) ovat vuodelta 2010.

Tuolloin esim. perusopetuksen 8.-9. luokalla latinaa opiskeli B2-kielenä 342 henkeä (0,3 % kyseisten vuosiluokkien oppilasmäärästä). Samana vuonna lukion suorittaneissa latinaa oli opiskellut B2- ja B3-kielenä 109. Ylioppilaskirjoituksissa latinan kokeeseen (pitkä tai lyhyt oppimäärä) on viime vuosina ilmoittautunut opiskelijoita seuraavasti: 2005 - 151, 2006 - 163, 2007 - 120, 2008 - 106, 2009 - 93, 2010 - 57, 2011 - 57, 2012 - 53, 2013 - 59 ja 2014 (vain kevät) - 26. 

http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/stat/FS2014A2005T2010.pdf   

 

      

       

Kommentit (0)

Vastauksesi