Milloin aloitettiin opettaa tietokoneiden käyttöä Suomen kouluissa?

Milloin aloitettiin opettaa tietokoneiden käyttöä Suomen kouluissa?

Vastaus

Suomen yliopistoissa tietojenkäsittelyoppia tai tietojenkäsittelyä opetettiin 1960-luvulla matematiikan ja fysiikan opintojen yhteydessä. Helsingin yliopistolle lahjoitettiin vuonna 1960 ESKO-tietokone ja yliopiston laskentakeskus perustettiin. Syksyllä 1961 aloitettiin opetus Helsingin yliopiston ensimmäisillä ohjelmointikursseilla. Varsinaisen tietojenkäsittelyopin opetus aloitettiin ensimmäisenä Suomessa Tampereen yliopistossa vuonna 1965. Atk-merkonomien koulutus alkoi vuonna 1969.

Tapiolan yhteiskoulu tarjosi hieman atk-opetusta jo vuonna 1965. Se oli luonteeltaan lähinnä kerhomuotoista toimintaa, jossa tutustuttiin vähän myös ohjelmoinnin alkeisiin. Kuitenkin 1970-luvulla tietotekniikan käyttöä ja koulutusta kehitettiin lähinnä korkeakouluissa. Tietotekniikan opetuskäytön mahdollisuuksia pohtimaan perustettiin 1977 tutkimuskomitea. Ajatuksena oli tietotekniikan opetuksen vakinaistaminen peruskoulussa ja lukiossa.

Alan harrastelijat olivat alkaneet 1970-luvun lopulla koota mikrotietokoneita rakennussarjoista. Sen myötä kehittyi harrastus- ja kerhotoimintaa ja epävirallisempaa atk-koulutusta. Sarjavalmisteisia mikrotietokoneita tuli myös markkinoille, tosin hinnat olivat sellaisia, että niitä hankittiin lähinnä ammattikäyttöön. 1980-luvun alussa kouluihin hankittiin muutamia kymmeniä kokeilukäyttöön tarkoitettuja työasemia. Vuoden 1981 loppuun mennessä lähes joka toisessa lukiossa oli jonkinlaiset atk-valmiudet. Valinnaiseksi kurssiksi atk-opetus tuli lukioissa vuonna 1982 koulukohtaisesti. Syksyllä 1983 lukion atk-opetusta annettiin käytännössä kaikissa maamme lukioissa ja noin kolmannes lukiolaisista osallistui kursseille. Resurssien niukkuus ja opetuksen taso olivat kuitenkin ongelmana. Peruskoulun yläasteella tietotekniikka hyväksyttiin valinnaiseksi aineeksi vuoden 1984 asetuksella. Virallisesti opetus alkoi valinnaisena aineena 8. luokalla syksyllä 1987 ja 9. luokalla syksyllä 1988. Tätä ennenkin opetuksen kokeilukouluja oli ollut kymmenkunta.

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi