Millaisissa oloissa Suomessa pidetään tutkintavankeja?

Millaisissa oloissa Suomessa pidetään tutkintavankeja?

Tutkintavankiahan ei vielä ole todettu syylliseksi mihinkään. Joutuvatko he samoihin olosuhteisiin vankeusrangaistusta kärsivien kanssa vai onko Suomessa tutkintavankeudessa oleville jotain erillisiä majoituksia?

Vastaus

Tutkintavankeuden toimeenpanon periaatteita säätelee tutkintavankeuslaki. Sen mukaan tutkintavaki sijoitetaan syyteasiaa käsittelevää tuomioistuinta lähimpänä sijaitsevaan tutkintavankilana toimivaan vankilaan tai erityisestä syystä muuhunkin tutkintavankilana toimivaan vankilaan. Tutkintavankia ei saa pitää poliisin säilytystilassa neljää viikkoa pidempää aikaa, ellei siihen ole erittäin painavaa syytä. Edelleen: tutkintavanki on sijoitettava eri vankilaan tai eri osastolle kuin rangaistusta suorittavat vangit. Tutkintavanki on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava yhden hengen huoneeseen.

Tilastokeskuksen vuonna 2002 tekemän selvitýksen mukaan tutkintavankeuden kesto poliisivankilassa jää yleensä alle kahteen viikkoon. Yli kuukauden poliisvankilassa viettäneitä oli 11,4 % tutkintavangeista. Tutkintavanki joko päästetään poliisvankilasta vapaaksi, tai jos hänen vangitsemiselleen on perusteita, hänet siirretään rangaistuslaitokseen jatkamaan tutkintavankeutta. Tutkintavankeustyöryhmän mietinnön mukaan tutkintavangeille varattuja tiloja on nykyisin yhdeksässä rangaistuslaitoksessa, naisille paikkoja on viidessä rangaistuslaitoksessa. Lisäksi oikeusministeriön hyväksymiä tiloja tutkintavangeille on 85 poliisivankilassa.

Tutkintavankien oloihin ei nykyisellään olla oikein tyytyväisiä. Erityisesti tämä koskee poliisvankiloita.

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi