Millaisia ihmiskäsityksiä on?

Millaisia ihmiskäsityksiä on?

Vastaus

Hei,

Ihmiskäsitys, ihmisen perusolemusta ja -ominaisuuksia koskeva käsitys siitä, millaisia ihmiset ovat ja mitä mahdollisuuksia ihmisellä on. Lähde: WebFacta, Wsoy, 2003.
Erilaisilla aatesuunnilla ja uskonnoilla on omat ihmiskäsityksensä. Myös eri tieteen aloilla on vallitsee erilaisia ihmiskäsityksiä. Samankin tieteenalan sisällä voi olla erilaisia ihmiskäsityksiä.
Tästä esimerkkinä psykologia.
Psykologian ” ihmiskäsityksellä tarkoitetaan oletusta ihmisen olemuksesta ja hänen toimintansa syistä. Ihmiskäsitys muuttuu ja tarkentuu ihmistä koskevan tutkimustiedon, ihmiskuvan ansiosta.”
Psykologian eri suuntaukset ovat tiivistäneet tutkimustuloksensa ihmiskuviksi. Psykologian ihmiskuvat eroavat esimerkiksi siinä, miten aktiivisena tai passiivisena ihmistä pidetään. Ihmisen aktiivisuutta korostavat suuntaukset, kuten kognitiivinen psykologia tai humanistinen psykologia korostavat sitä, että ihminen ohjaa ja kontrolloi itse omaa toimintaansa. Behaviorismiksi kutsuttu suuntaus puolestaan pitää ihmistä passiivisena, ulkoa ohjautuvana olentona – ulkoiset tekijät, kuten palkitseminen ja rankaiseminen , ohjaavat ihmisen toimintaa. Psykologian ihmiskäsityksiä ja ihmiskuvia ovat myös psykoanalyyttinen ihmiskuva, piirreteoreettinen ihmiskuva ja systeemiteoreettinen ihmiskuva.
Lähde: Psykologia, Toimiva ihminen, Wsoy, 2001, s. 129 – 148.

Katso myös; artikkelin lopussa kirjallisuusluettelo:
http://wwwedu.oulu.fi/sampo/98-99/avoin/appro/asiakas/ihmiskasitys.htm

Lisää aiheesta voitte etsiä HelMet-aineistohausta, http://www.helmet.fi ,
valitse hakutavaksi aihehaku ja hakusanaksi ihmiskuva.

Terveisin
iGS-toimitus / Helsingin kaupunginkirjasto

Kommentit (0)

Vastauksesi