Millaisia haasteita valtion ja kuntien taloudelle suomen väestörakenteen muutos...

Millaisia haasteita valtion ja kuntien taloudelle suomen väestörakenteen muutos...

Millaisia haasteita valtion ja kuntien taloudelle suomen väestörakenteen muutos aiheuttaa tulevaisuudessa?

Vastaus

Kyse on niin laajasta asiasta, ettei tässä voi antaa kuin pienen pintaraapaisun. Joka tapauksessa tulevaisuudessa iäkkäämpiä ihmisiä tulee olemaan suhteessa enemmän kuin tällä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että eläkkeellä on yhä suurempi osa ihmisistä ja vastaavasti työelämässä taas pienempi osa. Julkisilla tahoilla on merkittävä rooli eläkkeiden kustantamisessa, joten suuri eläkeläisten määrä käy kalliiksi. Mitä vanhemmaksi väestö elää, sitä pidempää eläkkeitä täytyy maksaa. Eläkerahastoista voi tosin olla apua, mutta siitä on erilaisia näkemyksiä, riittävätkö ne ns. eläkepommin purkamiseksi.

Jotkut ovat povanneet työvoimapulaa, kun eläkkeelle siirtyy kerralla paljon väkeä. Tosin epäilyksiäkin sitä kohtaan on esitetty. Jos työvoimapula tulee, se saattaa pakottaa kunnat kilpailemaan yhä enemmän palkoilla, mikä kasvattaisi kuluja. Toisaalta jos työvoimaa ei saada, palvelut voivat heikentyä. Työvoiman huono saatavuus voi hidastaa talouskasvua, mikä merkitsee verotulojen vähenemistä ja sitä kautta kuntien ja valtion tulojen vähentymistä.

Ikääntyvä väestö tarvitsee oletettavasti entistä enemmän terveys- ja hoivapalveluja, jotka aika pitkälti ovat kunnan kustannettavia. Kuntien kulut saattavat siis kasvaa. Toisaalta iäkkäät saattavat olla myös yhä terveempiä ja valmiimpia ostamaan itse palveluita yksityiseltä sektorilta, mikä vähentäisi kuntien paineita.

Aihetta tarkastellaan laajemmin esimerkiksi Pekka Parkkisen tutkimuksessa ”Väestön ikääntymisen vaikutukset kuntatalouteen” osoitteessa http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t136.pdf ja Juha Kilposen ja Antti Romppasen teoksessa ”Julkinen talous ja väestön ikääntyminen pitkällä aikavälillä – katsaus kirjallisuuteen ja simulointeja sukupolvimallilla” osoitteessa http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/k263.pdf. Osoitteesta http://www.helmet.fi saa paljon ikääntymiseen liittyvää kirjallisuutta esiin asiasanalla ”ikääntyminen”. Erityisesti talouteen keskittyviä teoksia saa käyttämällä myös asiasanaa ”talous”.

Kommentit (0)

Vastauksesi