Millaisia erilaisia psykologeja on?

Millaisia erilaisia psykologeja on?

Millaisen koulutuksen alalle tarvitsee? Ja kuinka pitkän? Mitä sosiaalipsykologi tekee? Entä mikä on parapsykologi?

Vastaus

Laillistetun psykologin ammattitoikeudet myönnetään psykologian maisterin tai vastaavan koulutuksen hankkineelle. Psykologian maisteriksi voi opiskella Suomessa kuudessa yliopistossa. Opinnot kestävät keskimäärin 5-5,5 vuotta.

Yleisiä aloja psykologeille ovat: Kasvatus- ja perheneuvolapsykologi, koulupsykologi, psykiatrisen sairaalan psykologi, terveyskeskuspsykologi, mielenterveystoimiston psykologi, ammatinvalintapsykologi, neuropsykologi, opintopsykologi, työ- ja organisaatiopsykologi. Psykologi voi työskennellä myös psykoterapeuttina jos hänellä on psykologin koulutuksen lisäksi psykoterapiakoulutus.

Sosiaalipsykologia on yleinen yhteiskuntatiede, eikä valmista mihinkään tiettyyn ammattiin. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ihmisten sosiaalista toimintaa ja hyvinvoinnin sosiaalisia ehtoja sekä soveltaa tätä ymmärrystä käytännön työssä. Sivuaineopinnoilla on merkitystä myöhemmässä työelämään sijoittumisessa. Sosiaalipsykologi voi työllistyä tutkijana, erilaisiin julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin, yrityksiin, järjestöihin ja yhdistyksiin sekä opetustehtäviin.

Parapsykologia on paranormaalien ilmiöiden eli luonnontieteellistä selitystä vailla olevien outojen ilmiöiden tutkimista. Siihen suhtaudutaan tiedemaailmassa kriittisen epäilevästi, "näennäistieteenä". Parapsykologi ei ole virallinen, laillistettu ammatinimike, vaikka joku alaan perehtynyt sitä itsestään käyttäisikin.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi