Millaiset velvoitteet minulla on isäni kuoltua.

Millaiset velvoitteet minulla on isäni kuoltua.

Millaiset velvoitteet minulla on isäni kuoltua. Minulla ei ole ollut oikeastaan mitään yhteyttä häneen koko 53 elinvuoteni aikana. Voinko irtisanoutua velvoitteista?

Vastaus

Käytännön järjestelyjen suhteen tilanteenne riippuu siitä, jääkö isältänne leski ja/tai teidän lisäksenne muita perillisiä. Mikäli näin on, asiat sujuvat varmaan niin, että puoliso tai joku (puoli?)sisaruksistanne hoitaa hautajais- ja muut järjestelyt.

Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoilla. Perukirjaan merkitään kuolinpesän varoista vähennettäviksi kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat vainajan hautaamisesta sekä perunkirjoituksesta ja hautakiven hankkimisesta ja pystyttämisestä. Varattoman vainajan hautauskuluihin voi anoa toimeentulotukea hänen kotikuntansa sosiaalitoimistosta. Tietysti myös omaiset voivat maksaa hautauksen.

Olette joka tapauksessa isänne kuolinpesän osakas, joten kokonaan ette voi sanoutua irti velvoitteista. Kuolinpesän osakkaita ovat kuolleen henkilöt perilliset, leski ositukseen asti sekä yleistestamentin saajat. Tärkeää on huolehtia perunkirjoituksesta. Laiminlyönnistä saattaa seurata veronkorotus ja osakkaan henkilökohtainen vastuu vainajan velasta.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta ja perukirja puolestaan jätettävä kuukauden kuluessa verotoimistoon. Itse perunkirjoituksessa ei kaikkien osakkaiden tarvitse olla läsnä. Siihen on kuitenkin hyvä mennä, jos vain mahdollista. Joskus käy niinkin, että tilaisuudessa paljastuu vainajasta melkoisia yllätyksiä.

Asioihin kannattaa perehtyä etukäteen:
http://www.infopankki.fi/fi-FI/kuolema/
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/180701142218EH?OpenDocument
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/151001114242EH
http://www.oikeus.fi/5898.htm
http://www.vero.fi/default.asp?article=901&language=FIN
http://www.laki24.fi/pepe.html

Kommentit (0)

Vastauksesi