Millainen uskonnon opetuksen tilanne on Suomessa sekä mitä hyviä ja huonoja puolia opetusmallissa on?

Millainen uskonnon opetuksen tilanne on Suomessa sekä mitä hyviä ja huonoja puolia opetusmallissa on?

Vastaus

Kysymys on kovin yleinen. Oletan, että sillä tarkoitetaan uskonnonopetusta peruskoulussa. Uskonnonopetusta säätelee se, mitä sanotaan uskonnonvapaudesta Suomen perustuslaissa ja sen peruskoululaki. Tarkemmat ohjeet opetuksen järjestämisestä antaa Opetushallitus. Opetushallituksen ohjeiden mukaan koulu on velvollinen järjestämään sen rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan mukaista opetusta. johon oppilaiden enemmistö kuuluu. Käytännössä enemmistön uskonto on vielä yleensä evankelis-luterilainen kirkko. Opetukseen voivat halutessaan osallistua kaikki oppilaat taustastaan riippumatta. Sen lisäksi koululla on velvollisuus järjestää myös elämänkatsomustiedon opetusta uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille, jos siihen osallistuvia oppilaita on vähintää kolme sekä ortodoksista uskonnonopetusta, jos siihen osallistuvia oppilaita on vähintään kolme. Koululla on velvollisuus myös järjestää muiden rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien mukaista opetusta, jos vanhemmat sitä pyytävät ja jos opetukseen osallistuisi vähintään kolme oppilasta.  Muiden uskonnollisten yhdyskuntien opin mukaiseen opetukseen voivat osallistua ainoastaan yhdyskuntiin kuuluvat oppilaat. Opettajan ei välttämättä tarvitse olla kyseisen uskontokunnan jäsen. Käytännön ongelmana on ollut se, että esimerkiksi päteviä islamin opettajia on kovin vähän.

Monissa kouluissa on viime vuosina kokeiltu mallia, jossa elämänkatsomustietoa opiskelevat ja eri uskontokuntien jäsenet ovat osallistuneet yhteiseen katsomustiedon opetukseen. Kokemuksia on monissa kouluissa pidetty hyvänä, mutta vakiintuakseen malli vaatisi lainmuutoksen. Yhteisopetuksen tarkoituksena olisi kannustaa oppilaita katsomusten väliseen vuorovaikutukseen. Samalla se korostaisi myös koulun sivistyksellistä tehtävää. Ongelma on kuitenkin paitsi lainsäädäntö, myös oppiaineiston valinta.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi