Millainen rooli kristinuskolla oli Yhdysvaltojen synnyssä?

Millainen rooli kristinuskolla oli Yhdysvaltojen synnyssä?

2 vastausta
26.01.201718:49
6501
30

Kapinaan nousseiden siirtokuntien asukkaiden yleistä puritaanitaustaa paljon oleellisempana pitäisin 1700-luvun luvun jälkijaksolla historian muovaajiksi myös käytännön elämässä nousseita uusia aatteita, ennen muuta luonnonoikeudellista katsantokantaa. Avaindokumentti tässä yhteydessä on 4. heinäkuuta 1776 hyväksytty, lähinnä Thomas Jeffersonin laatima Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus. Sen ydinkohdan suomenkielinen Wikipedia selittää näin:

"Erityisen kuuluisa on julistuksen toinen virke, jonka mukaan kaikki ihmiset (men) on luotu tasa-arvoisiksi ja heillä on luovuttamaton oikeus elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun (Life, Liberty and the pursuit of Happiness)."

Tätä kannattaa verrata julistuksen alkuperäiseen tekstiin (lainaus englanninkielisestä Wikipediasta):

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

Huomataan, että suomenkielisen wikitekstin laatija  on  ilmeisen tarkoituksellisesti häivyttänyt  jäljettömiin julistuksen tärkeän uskonnollisen viittauksen: mainitut "luovuttamattomat" oikeudet - elämä, vapaus ja pyrkimys onneen - on ihmisille lahjoittanut heidän Luojansa (Creator). (Nykyihminen ei mitenkään voi mennä "parantelemaan" menneisyyden ihmisten katsomustapaa, vaikka oman maailmankatsomuksensa perusteella kuinka tekisi mieli.)

Niin, Yhdysvaltain itsenäistymisen avaindokumentti puhuu siis Luojasta vapauksien antajana. Tässä on täysin uutta se, että siinä missä varhemmin hallitsijan valta ja yhteiskunnan muuttumattomana pidetty yhteiskunta säätyerotuksineen oli katsottu olevan osa Jumalan säätämää maailmanjärjestystä, nyt tapahtui vallankumouksellinen käänne: alettiin puhua tavallisen ihmisen luonnollisista oikeuksista. Itse yhdistäisin tämän luonnonoikeudellisen katsomustavan läpimurtoon. Sama toistui vähän myöhemmin Ranskan vallankumouksessa. Olen tietoinen siitä, että uskonnollinen piirre luonnonoikeudellisessa  filosofiassa on vain katsomustavan yksi, ei läheskään aina esiintyvä juonne, mutta kuvailemassani Yhdysvaltain itsenäisyyjulistuksessa sen läsnäolo on mielestäni kiistaton. Juuri se  antoi aatteellisen ponnistuspohjan nousta tarvittaessa jopa kapinaan laillista mutta väärämieliseksi koettua esivaltaa vastaan.

Hyvin epäselvää on, voidaanko historian käännekohtia selittää aatehistorialla kuten tässä filosofis-uskonnollisilla tekijöillä vai onko perimmäisenä vaikuttimena aina materiaalisia seikkoja, mutta se kysymys on jo kokonaan oma historiansa.

Kommentit (0)

Kristinuskolla ja uskonvapaudella oli erittäin merkittävä rooli sillä ensimmäiset siirtokunnat olivat Englannista uskonnollisia vainoja paenneiden protestanttien eli separatisrstien ja puritaanien perustamia. Siirtokunnat koettiin mahdollisuuksi perustaa aitoon uskoon perustuva yhteisö ja palvella jumalaa ainoaksi oikeaksi koetulla tavalla.  Myös ensimmäistä siirtokuntaa eli Virginian Jamestownia johtivat uskonnoliset johtajat vaikka sen tavoitteet olivatkin alunperin taloudellisia.

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi