Millainen on Ranskan maa-ja kallioperä?

Millainen on Ranskan maa-ja kallioperä?

Vastaus

Maa- ja kallioperän selvittäminen Ranskan kokoisen valtavan alueen osalta on vaikea ja laaja-alainen tehtävä. Kallioperän muotoutumisen voi hahmottaa vain historiallisesta näkökulmasta seuraamalla maaperän kerrostumisen liikkeitä miljoonien vuosien ajalta.

Ranskan maa- ja kallioperän profiili on hyvin vaihteleva ja monipuolinen. Ranskassa on paljon vanhoja vuoristoja, jotka ovat aikojen saatossa kutistuneet tyngiksi. Näillä alueilla kallioperä muodustuu vanhoista sedimenteistä, joissa on liusketta, hiekkakiveä ja kvartsiittia.

Nuoret vuoristot kohoavat puolestaan korkeuksiin mahtavasti ja jokien ja jäätiköiden muodostamat syvät laaksot aiheuttavat suuria korkeuseroja. Alpit ja Pyreneet koostuvat graniitin ja liuskeen muodostaman akselin ja poimuttuneen kalkkikivivyöhykkeen.

Tasangot ja alangot ovat kolmenlaisia: sedimenttialtaita, vajoamalaaksoja ja rannikkojen reuna-alueita. Sedimenttialtaita tavataan mm. Akvitanian ja Pariisin altaissa. Laakioalueilla (Lorrainessa, Normandiassa, Sancerressa, Berryssä ja Artois'ssa) leviävät avoimet, kuivat ja kiviset maa-alueet. Joet virtaavat näillä alueilla syvällä laaksossa. Vajoamalaaksoissa jokien tuomat ainekset peittävät alleen jääneet sedimenttikerrostumat. Rannikkojen reuna-alueiden tasankoja on mm. Pohjanmeren, Englannin kanaalin ja Atlantin marksialueet.

Savi- ja hiekkakerrostumista syntyneet laguunien kuvioimat tasangot ulottuvat Roussillonista Camargueen. Nämä kerrostumat ovat täyttäneet vanhan matalan merenlahden ja jäljelle on jäänyt vähäinen määrä laguuneja.

Ranskan geologinen kartta:
http://english.fossiel.net/system/geolkaart/frankrijk.gif

Lähde:
"Otavan Suuri Ensyklopedia 14" (Otava, 1979)

Kommentit (0)

Vastauksesi