Millainen on pattinki-sanan etymologia?

Millainen on pattinki-sanan etymologia?

Millainen on pattinki-sanan etymologia? Yleisimmin se tarkoittanee kakkosnelosta (tai muuta järeää sahatavaraa) mutta sanan alkuperä kiinnostaa.

Paavo Rahkila

Vastaus

Mikael Reuter on suomenruotsalainen kirjailija ja kielitieteilijä. Hän on työskennellyt Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osastolla vuodesta 1976, 1987–1992 erikoistutkijana ja 1992 alkaen osaston johtajana. Reuter on tunnettu Hufvudstadsbladetissa ilmestyvästä ”Reuters ruta” -palstastaan.

Jos tutustuu tähän "Reuterin ruutuun” http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=1619,
Pattinki – sanan etymologia voidaan lähteä jäljittämään sanasta: ”batting”

Ilmenee että suomenruotsalaisittain käytetään sanaa "batting" Ahvenanmaalla, Turussa ja Uudellamaalla. Kyse on siis nimenomaan puutavarasta ja erilaisista sahaustekniikoista puuta käsiteltäessä.

Pohjanmaalla käytetään nimeä ”batting” lankusta, jonka mitat ovat 50 x 100 mm.

”batting” sanan” alkuperää taas saa artikkelin mukaan etsiä englanninkielisestä sanasta "batten". Sana käsittää erimittaista vaihtelevasti sahattua puuta. Myös hollanninkielinen ”batting” mainitaan.

Riikinruotsalaisessa ammattikielessä "batten" tarkoittaa sahattua mitoitettua puuta koskien lankkua ja lautaa.

Etymologisesti sama sana löytyy myös ranskankielestä, muodossa: "baton" keppi tai tanko. Myös ruotsin kielestä löytyy "batong" joka tarkoittaa pamppua, patukkaa.

Jos puutavaratuote kiinnostaa enemmänkin löytyy tästä linkistä lisätietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sahatavara

Kommentit (0)

Vastauksesi