Millainen paikka Myyrmäki oli ennen kuin sitä alettiin rakentaa?

Millainen paikka Myyrmäki oli ennen kuin sitä alettiin rakentaa?

Vantaan Myyrmäkeen alkoi nousta kerrostaloja 1960-luvulla, mutta vilkkainta lähiörakentaminen oli seitsemänkymmentäluvulla, kun Martinlaakson rata otettiin käyttöön.

Vastaus

Nykyisen Myyrmäen alue oli 1960-luvun alussa lähes rakentamatonta metsää. Alueella on kuitenkin pitkä asutushistoria. Myyrmäki on nimittäin poikkeuksellisen rikasta muinaisjäännösaluetta. Vuonna 1962 tehdyssä kartoituksessa löytyi muinaisjäännöksiä ja kaivaukset aloitettiin ennen suuria rakennushankkeita. Myyrmäen alueelta on havaittavissa useita eri asutusvaiheita kivikaudelta rautakauden alkuun. Kyseessä ei ole kuitenkaan usean tuhannen vuoden asutusjatkumo, mutta on mahdollista, että alueella on asuttu kivikaudella hyvin pitkään. Jönsaksen alueella on saattanut olla asutusta yhtäjaksoisesti lähes tuhannen vuoden ajan. Myyrmäen Jönsas onkin yksi Suomen tunnetuimmista arkeologisista kaivausalueista. Myyrmäen keskusta on rakennettu suureksi osaksi Jönsaksen vanhojen esihistoriallisten asuinpaikkojen päälle. Myyrmäen alueen erikoisuutena ovat kaivauksissa löydetyt useat hautaukset. Jönsaksesta löydetyt 23 mesoliittista punamultahautaa ovat Suomen vanhimmat tunnetut hautaukset. Myyrmäen alueen historiasta löytyy tarkempaa tietoa lähteistä.

Myyrmäen alue valittiin aluerakentamiskohteeksi vuonna 1966. Kaivoksela ja Louhela olivat jo silloin rakenteilla. Vuonna 1967 alue sai nimen Myyrmäki – Myrbacka. Ruotsinkielinen nimi Myrbacka liittyy alueen alkuperäiseen luontonimistöön. Pohjoisen Myyrmäen kukkula on ollut kartoissa Myrbacka ja nimi voitaisiin kääntää rämemäeksi. Todennäköisesti kukkula on saanut nimensä Mätäojan rämeisestä laaksosta.  Alueen rakennustyöt alkoivat vuonna 1968. Myyrmäen ensimmäiset talot valmistuivat Uomatien varteen syksyllä 1969.  Alue kuului silloin Helsingin maalaiskuntaan. Helsingin maalaiskunnasta tuli Vantaan kauppala vuonna 1972 ja Vantaan kaupunki vuonna 1974.

Kommentit (1)
Muistelen isäni näyttäneen Myyrmäen alueelta vanhan kartan, jossa Myyrmäen keskellä ... Muistelen isäni näyttäneen Myyrmäen alueelta vanhan kartan, jossa Myyrmäen keskellä olevan mäen päällä oli pieni suo. Kyseisessä kartassa mäen nimeksi oli merkitty Myrabacka. Tämä suomentunee "Suomäki".
23.3.2015 17:25 Jukka Honkanen 0

Vastauksesi