Millainen koulutus oli lääkintävoimistelijoilla 1960-luvulla? Entä työnkuva ja työpaikat?

Millainen koulutus oli lääkintävoimistelijoilla 1960-luvulla? Entä työnkuva ja työpaikat?

Vastaus
07.02.202023:12
28596
15

Koulutus alkoi voimistelunopettajakoulutuksen yhteydessä ja siirtyi sitten sairaanhoito-oppilaitoksiin.

Sotien jälkeisinä vuosina koulutus alkoi Invalidisäätiöllä. Sotavammaisten ohjaus oli tärkeää, jotta valtakunta saataisiin käyntiin, vaikka taisteluissa oli menetetty kymmeniä tuhansia miehiä ja monia oli haavoittunut ja vammautunut loppuiäkseen.

Työpaikkoja olivat aluksi sairaalat, sitten terveyskeskukset ja lääkäriasemat, on perustettu myös yksityisiä vastaanottoja.

Poliopotilaat ja kehitysvammaiset tarvitsivat paljon apua. Liikenneonnettomuuksien ja muiden tapaturmien uhrit ovat olleet kasvava asiakasjoukko, ja alan toiminta on muodostunut yhä merkittävämmäksi erilaisten tapausten kuntouttamisessa, ammattienvaihtotapauksissa ja asiakkaitten saattamisessa kohti monipuolisempaa elämää ja tehokkaampaa yhteiskuntakelpoisuutta.

Osa nykyisistä fysioterapeuteista on peruskoulutuksensa jälkeen saattanut erikoistua johonkin tiettyyn hoitomuotoon, vaikkapa Kalevalaiseen jäsenkorjaukseen.

Toiminnan muutoksen suunta näyttäisi olevan nyt kohti elintapaongelmien purkamista.

Kommentit (0)

Vastauksesi