Millä tasolla oli puhuttujen kielten kehitys, kun ihminen levittäytyi Afrikasta muualle maailmaan?

Millä tasolla oli puhuttujen kielten kehitys, kun ihminen levittäytyi Afrikasta muualle maailmaan?

2 vastausta

Levittäytyminen on tapahtunut heimoina ja ryhminä, ei yksittäin. Heimojen kielet koostuivat toimeentuloon ja yhteisönä selviytymiseen liittyvästä sanastosta, kuten  sodassa ja metsästyksessä tarvittavista laumanjohtajan komentosanoista, heimon jäsenten nimistä, olosuhteiden arvioinnin laatusanoista, ravinnon, aseiden, työkalujen ja niiden valmistusprosessien nimistä, sukulaisuussuhteiden ja lastenhoidon sekä heimon perinteiden ja uskonnon sanastoista. Kirjallisia lähteitähän "esihistoriasta" ei ole, kun ei silloin ollut kirjoitettua kieltäkään, mutta toimeentulon ja yhteisönä selviytymisen vaatimuksista on pääteltävissä, millaisia heimokielten on täytynyt olla. Kielet ovat vastanneet silloista tuotantovoimien tasoa ja ovat olleet tärkeä tuotantovoima itsekin. Alkuperäisistä heimokielistä on jäänteitä nykykielissäkin.

Kommentit (0)
14.04.201409:53
79483
3

Asiasta on vain arvailuja ja hypoteesejä, koska ymmärrettävistä syistä johtuen minkäänlaisia todisteita noilta ajoilta ei ole olemassa.

Ihminen lähti Afrikasta 125000-60000 vuotta sitten, tuota jälkimmäistä pidetään todennäköisempänä.

Niinsanottu proto-kieli (josta puuttui mm. kielioppi ja aikamuodot) kehittyi nykyisen kaltaiseksi kehittyneemmäksi kieleksi 200000-50000 vuotta sitten, eli aikalailla samoihin aikoihin kuin Afrikasta lähtö.

Mitään nykykieliä (englanti, ranska, suomi, jne.) tuohon aikaan ei ollut vielä edes kehittymässä.

Ensimmäisessä lähteessä on aiheesta aikalailla pohdiskelua. 

Kommentit (0)

Vastauksesi