Millä perusteilla Jari Tervo sai viisivuotisen apurahan?

Millä perusteilla Jari Tervo sai viisivuotisen apurahan?

Millä perusteilla Jari Tervo sai viisivuotisen apurahan? Tervohan on yksi Suomen menestyneimmistä kirjailijoista ja omaa jo "miljoonaluokan" tulot. Hän ei siis tarvitse elantonsa eteen enää ikinä mitään apurahoja. Olisiko saatu enemmän aikaan jos sama raha olisi jaettu viiden einiinjulkun kirjailijan kesken?

Vastaus
21.09.200921:59
27189
86

Kirjallisuuden taiteilija-apurahojen saajat on julkistettu Taiteen keskustoimikunnan sivuilla osoitteessa http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrame_workspace.... Sieltä ei käy kuitenkaan ilmi toimikunnan perusteluja apurahapäätökselle. Osoitteesta http://www.iltalehti.fi/uutiset/2009092310295119_uu.shtml löytyvän Iltalehden artikkelin mukaan päätöstä on perusteltu työmahdollisuuksien turvaamisella ja työn laadulla.

Yleisellä tasolla valtion kirjailija-apurahojen myöntämisen perusteita käsitellään osoitteessa http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrame_workspace.... Perusteissa ei sanotaan mitään siitä, että apurahan myöntäminen olisi sidoksissa teoksista saataviin palkkioihin, vaikkakin ehdoksi voidaan asettaa, ettei taiteilija tee palkkatyötä apurahakauden aikana. Myös edellä mainitussa Iltalehden artikkelissa toimikunnan puheenjohtaja toteaa, ettei valtion tehtävä ole tarkkailla kirjailijoiden tuloja. Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1969/19690734 säätää, että ”[v]ähintään kolmivuotisia taiteilija-apurahoja ja kohdeapurahoja myönnettäessä etusija on annettava luovan suorituskyvyn jo osoittaneille taiteenharjoittajille”.

Onko sitten oikein, että suurituloinen kirjailija saa apurahan, vaikka köyhempiäkin tarvitsijoita varmasti olisi, siitä voi toki olla montaa mieltä. Esimerkiksi osoitteessa http://www.uusisuomi.fi/kulttuuri/72101-jari-tervon-villi-tili-77-700%E2... Uuden Suomen artikkelissa Tervon apurahaan tunnutaan suhtautuvan aika nuivasti. Toisaalta samaan tapaan mittavia rahapotteja sisältäviä palkintoja jaetaan suurituloisillekin kirjailijoille, vaikka niistä voisi olla enemmän hyötyä joillekuille muille.

Hyöty on vain hankala asia mitata ja riippuvainen siitä, kuka sen määrittelee. Jos lasketaan puhtaasti lukijamäärien perusteella, niin ehkäpä Tervon apurahakautensa aikana julkaisemia kirjoja lukee suurempi joukko ihmisiä kuin jos apurahan olisi saanut viisi köyhää ja tuntematonta kirjailijaa. Tosin ehkäpä Tervo olisi kirjoittanut kirjat ilman apurahaakin – tai sitten ei. Kyse on toki aina siitä, millaisilla kriteereillä apurahoja, palkintoja tai muita rahan arvoisia etuja halutaan jakaa. Jos laki vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta, sitä voi yrittää muuttaa esimerkiksi ottamalla yhteyttä kansanedustajiin tai ministereihin.

Tiedustelin kirjallisuustoimikunnalta tarkempia perusteita Tervon apurahan myöntämiselle, mutta toistaiseksi en ole saanut vastausta. Jos vastaus tulee, laitan siitä lisäyksen tänne.

Kommentit (0)

Vastauksesi