Millä perusteilla esim. eduskuntavaalien virkailijat valitaan?

Millä perusteilla esim. eduskuntavaalien virkailijat valitaan?

Vastaus

Vaalilain mukaan 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä.

Saman pykälän mukaan vaalilautakunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Vaalilautakuntien poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Vaalilaissa on myös säädökset ennakkoäänestyksessä toimivista vaalitoimitsijoista sekä laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten valituista vaalitoimikunnan jäsenistä.

Kommentit (0)

Vastauksesi