Millä perusteella kalkogeenien alkuaineryhmä on saanut nimensä?

Millä perusteella kalkogeenien alkuaineryhmä on saanut nimensä?

Vastaus
01.04.202016:26
5817
32

Vähän kaukaa haettuhan tuo nimitys ehkä on, mutta sen taustalla näyttää olleen ajatus siitä, että monissa tavallisimmissa malmeissa metallit ovat tuohon ryhmään kuuluvien hapen ja rikin yhdisteinä, joten ryhmälle on annettu nimi "malminmuodostajat" yhdistäen kreikan kuparia merkitsevä sana khalkόs (χαλκός) ja "latinoidun kreikan" (mitä ikinä tuo sitten tarkoittaakaan; ks. lähde 2) syntyä merkitsevä sana genēs. Kun tästä on vielä väännetty "suomennos", on päädytty tuohon sanaan kalkogeeni.

Kommentit (0)

Vastauksesi