Millä perusteella ja miksi työttömyyspäivärahaa verotetaan niin rajusti kuin nyt tehdään ?

Millä perusteella ja miksi työttömyyspäivärahaa verotetaan niin rajusti kuin nyt tehdään ?

Verrattuna palkkatuloon ero on huima. Päivärahaa verotetaan 20 % kun taas vastaavan suuruista palkkaa n. 5-10 %. Tähän lienee jokin logiikka olemassa, en vaan löydä siihen mistään vastausta. Kiitos !

Vastaus

Verottajan perusteena on se, että työttömyyspäiväraha on etuus eikä etuuksista saa samanlaisia vähennyksiä kuin palkkatuloista. Palkkatuloista tehtäviä vähennyksiä ovat tulonhankkimisvähennys, ansiotulovähennys, työtulovähennys sekä lakisääteiset eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Nämä vähennykset keventävät työssäkäyvän verotusta varsin paljon.

Hämeen Sanomien kolumnin esimerkissä 12 000 euron vuosituloista työtön maksaa 21 prosenttia veroa. Samansuuruisesta palkkatulosta veroa maksetaan 8,5 prosenttia, kun kuntaveroprosentti on 19,8. Taloussanomien artikkelissa todetaan, että verotuksen näin suuri ero perustuu osin myös 1990-luvun laman jälkeen aloitettuun politiikkaan. Tarkoituksena on ollut kannustaa työntekoon: on haluttu, että palkasta jääkin suhteellisen hyvin käteen verrattuna sosiaaliturvaan.  

Kommentit (0)

Vastauksesi