Miksi yleensä ajatellaan, millaisia jotkin tietyn maan asukkaat ovat mentaliteetiltaan?

Miksi yleensä ajatellaan, millaisia jotkin tietyn maan asukkaat ovat mentaliteetiltaan?

Miksi aina ajatellaan, että millaisia jotkin tietyn maan asukkaat ovat mentaliteetiltaan? Miksi siis ajatellaan, millaisia suomalaiset ovat yleensä, eikä esimerkiksi pohjoismaalaiset tai eurooppalaiset?

2 vastausta

Kansanluonnetta tai mentaliteettia kokonaisia kansakuntia tai tätäkin laajempia ryhmiä kuvaavina psykologisina ilmiöinä ei ole olemassa, vaan kansojen tai kansanryhmien keskinäiset erot käyttäytymis- ja ilmaisutavoissa ovat kulttuurisesti välitettyjä. Kansanluonne kasvatetaan ihmiseen jo lapsuudessa ja sitä ylläpidetään kulttuurin sopivaisuussäännöillä. Kansanluonne ei siis myöskään periydy geneettisesti.

Vaikka kyseessä ei ole psykologinen tai geneettinen ilmiö, arkikielessä ”kansanluonne” -termin käyttöä pidetään kuitenkin oikeutettuna, kun sillä halutaan kuvata kulttuurin muovaamaa samanlaisuutta ihmisissä. Kansanluonne tai mentaliteetti on toisin sanoen se samanlaisuuden aste, mihin saakka kulttuuri kykenee muokkaamaan luonteeltaan erilaisten ihmisten käyttäytymistä sekä ajatus- ja arvomaailmaa.

Kansanluonteella tai mentaliteetilla kuvataan mainitsemallasi tavalla usein jonkin tietyssä maassa asuvia tai johonkin etniseen ryhmään kuuluvia ihmisiä, mutta samalla tavoin sillä voidaan kuvata ja kuvataankin laajempienkin ihmisryhmien ominaisuuksia. Esimerkiksi pohjoismaalaisten ihmisten käyttäytymisessä on paljon keskenään yhteistä samoin kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa asuvien ihmisten käyttäytymisessä.

 

 

 

Kommentit (0)
30.03.201418:21
1406
74

Onko sitten Alaskassa asuvien ihmisten käyttäytymisessä huomattavia eroja Floridassa asuviin verrattuna?

Kommentit (0)

Vastauksesi