miksi veikko vennamo kannettiin ulos eduskunnasta 70-luvulla.

miksi veikko vennamo kannettiin ulos eduskunnasta 70-luvulla.

2 vastausta

Eduskunnan vahtimestarit kantoivat SMP:n kansanedustajan Veikko Vennamon ulos istuntosalista 28. toukokuuta 1974. Hän oli saanut vain muutamaa päivää aikaisemmin kahden viikon työskentelykiellon eduskunnassa puhuttuaan täysistunnossa ilman puhemiehen myöntämää puheenvuoroa. Istunto oli jouduttu tämän takia keskeyttämään. Vennamo palasi kuitenkin muina miehinä eduskuntaan ja kun hän ei kehotuksista huolimatta suostunut poistumaan, vahtimestarit kantoivat hänet ulos. Myös eduskunnan yleisölehterit tyhjennettiin.

Kahden viikon jäähy annettiin vedoten perustuslain valtiopäiväjärjestyksen 58:een §:än. Sen mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Jos kansanedustaja rikkoo tätä vastaan, puhemies voi huomauttaa asiasta tai kieltää edustajaa jatkamasta puhetta. Eduskunta voi antaa toistuvasti järjestystä rikkoneelle kansanedustajalle varoituksen tai pidättää hänet enintään kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista.

Vennamo ja hänen puoluetoverinsa olivat saaneet näitä kahden viikon jäähyjä jo aikaisemminkin, vuoden 1974 tammikuussa ja edellisen vuoden marraskuussa, jolloin eduskunta katsoi heidän ylittäneen käytöksellään sopivuuden rajat. Veikko Vennamo oli räväkkä persoona ja karismaattinen poliitikko, joskus jopa moottoriturvaksi kutsuttu. Hän johti eduskunnassa "Sirkus Vennamoa" ja hänen eduskuntaryhmäänsä liitettiin myös käsite "Puhuva eduskunta". Ryhmä näet halusi ja sai julkisuutta pyörittämällä eduskunnassa jatkuvaa puhe-, aloite- ja äänestysrulettia. Työtuntien huomattava kasvu ja mahdottomat aloitteet ajoivat eduskunnan häiriötilaan.

Kaleva-lehden päätoimittajan Risto Uimosen mukaan Veikko Vennamo oli ensimmäinen suomalainen, joka hyödynsi nykyaikaisen julkisuuspolitiikan oppeja. Hän kiersi ahkerasti kenttää ja puhui suoraan syrjäseutujen "unohdetulle kansalle". Yhdistämällä suoran vaikuttamisen kentällä ja niin ikään suoran vaikuttamisen television kautta, Vennamo aiheutti pienen pommin. Kannattaa muistaa, että televisio oli 60-luvulla vasta läpimurtonsa tehnyt uutisväline, jonka vaikutus oli suuri. Vennamoa pidettiin helposti pelkkänä populistina, mutta hänen kielenkäyttönsä hämäsi. Tosiasiassa se oli tarkasti valikoidulle kohdeyleisölle suunnatun viestin välitystä. Nykypäivän mediagurut nimittäisivät sitä "sanoman tarkaksi kohdentamiseksi".

Suomalaiset muistavat Vennamon erityisesti hänen värikkäästä esiintymisestään ja kielenkäytöstään. Sellaiset iskulauseet kuin "kyllä kansa tietää", "rötösherrat kuriin", ja "unohdettu kansa" elävät edelleenkin. Yhdessä mainostoimittaja-vaimonsa Sirkan kanssa hän kehitteli myös uusia sanoja, kuten "vaalijallittajat" ja "seteliselkärankaiset".

Nykyisen Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin runollisen määritelmän mukaan Vennamo oli Mooses, joka johdatti kannattajansa Satumaahan. Soini perustelee kielikuvaansa sillä, että SMP-uutisointien ohessa soitettiin Satumaatangoa.

Lähteet:
Viikkosavo 23.6.2005
Helsingin Sanomat 29.5.1974 (s. 11)
Mitä Missä Milloin 1975 : Kansalaisen vuosikirja. Otava, 1974.
Ajankohta. Poliittisen historian vuosikirja 1998. Toim. Joni Krekola: Helsingin yliopisto, 1998.

Kommentit (0)
02.05.201812:57
23662
129

On kuitenkin tulkinnanvarainen kysymys, toimiko eduskunnan silloinen puhemies, keskustapuoluetta edustanut V. J. Sukselainen (taustavoimineen) täysin perustuslain mukaisesti määrätessään 24. toukokuuta 1974 Veikko Vennamon poistettavaksi eduskunnan istunnosta. Aarni Virtanen toteaa kirjoittamassaan Vennamon elämäkerrassa Vennamo. Mies ja hänen puolueensa (Art House 2018) seuraavasti:

"Uloskantamiseen voi suhtautua ainakin kahdella tavalla. Yhtäältä Veikko Vennamo häiriköi ja viivästytti keskustelua eduskunnassa. - - Toisaalta Vennamon suuta yritettiin tietoisesti tukkia, koska hän sanoi muiden puolueiden kannalta kiusallisia asioita. Lopulta häntä estettiin väkisin sanomasta asiaansa, mikä on parlamentaarisen demokratian kannalta aina arveluttavaa."

 

Kommentit (1)
Täysin totta, mutta toisaalta Vennamo olisi taitavana sanankäyttäjänä epäilemättä ... Täysin totta, mutta toisaalta Vennamo olisi taitavana sanankäyttäjänä epäilemättä halutessaan kyennyt muotoilemaan asiansa lyhyemminkin viivästyttämättä eduskunnan toimintaa. Kansanedustajat ylipäätäänkin rakastavat omaa ääntään niin paljon, että ilman määrätietoisesti toimivaa puhemiestä tuskin missään istunnossa koskaan saataisiin aikaiseksi mitään muuta, kuin lopputtoman pitkiä puheita.
2.5.2018 16:34 Leo Salminen 4455

Vastauksesi