Miksi värisokeus on yleisempää miehillä kuin naisilla?

Miksi värisokeus on yleisempää miehillä kuin naisilla?

Vastaus

Tavallisin värinäön häiriö on punavihervärisokeus. Sitä esiintyy noin 8 %:lla miehistä ja noin 0,5 %:lla naisista. Se on miehillä yleisempää, koska punavihervärisokeus on sukupuoleen kytkeytyneesti periytyvä ominaisuus. Punavihervärisokeuden aiheuttava geeni sijaitsee X-kromosomissa ja se on resessiivinen eli peittyvä. Taudit, jotka sijaitsevat X-kromosomissa periytyvät eri tavalla eri sukupuolille. Tyypillistä resessiiviselle X-kromosomissa periytyvälle taudille on, että vain miehet sairastuvat ja naiset ovat terveitä tautigeenin kantajia. Naisen perimä on tyyppiä XX ja miehen XY. Jos mies perii värisokeutta aiheuttavan geenin, hän on punavihervärisokea, koska hänellä on vain yksi X-kromosomi. Jos naisella on tautigeeni vain toisessa X-kromosomissa ja toinen on terve, niin hänellä on normaali värinäkö. Naisen tarvitsee periä värisokeuden aiheuttava geeni molemmilta vanhemmilta ollakseen punavihervärisokea.

Kommentit (0)

Vastauksesi