miksi valita asianajajaliittoon kuuluva asianajaja?

miksi valita asianajajaliittoon kuuluva asianajaja?

Mitä väliä sillä on asiakkaalle, kuuluuko asianajaja liittoon vai e? Onko sillä väliä itselleen asianajajalle, mitään käytännön merkitystä? Eikö se ay siinä kuin muutkin ja siinä kaikki? "Zacharias Sundström erotettiin Asianajajaliitosta 16.9.2013 10:41 10 Asianajajaliitto on erottanut Zacharias Sundströmin liiton jäsenyydestä. Erottamispäätöksen taustalla on Sundströmin saama veropetostuomio. Helsingin hovioikeus tuomitsi Sundströmin pari vuotta sitten neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä veropetoksesta. Tuomio tuli siitä, että Sundström oli päätöksen mukaan käyttänyt todellista määräysvaltaa veroparatiisiyhtiössä, joka oli valheellisen veroilmoituksen takia välttänyt noin 30 000 euron tuloverot. Asianajajaliiton mukaan Sundström oli menetellyt epärehellisesti syyllistyessään tähän rikokseen. Lisäksi menettely voi alentaa asianajajakunnan arvoa. Sundström voi valittaa Asianajajaliiton valvontalautakunnan erottamispäätöksestä Helsingin hovioikeuteen. Huippuasianajajan veropetostuomio jää voimaan19.4.2012"

Vastaus

Asianajajaliiton asema on määritelty asianajajalaissa. Vain liiton jäsenillä on Suomessa oikeus kutsua itseään asianajajiksi ja toimistojaan asianajotoimistoiksi. Liittoon kuulumattomien lakimiesten toimistot ovat lakiasiaintoimistoja.Asianajajaa etsivä henkilö myös löytää asianajajan helposti liiton sivulta. Asianajajaliiton jäsenet ovat kaikki lakimiehen koulutuksen saaneita ja jonkin aikaa alalla työskennelleitä. Siksi liiton jäsenet ovat asiakkaan näkökulmasta muita lakimiespalveluja luotettavampi vaihtoehto. Tällä on merkitystä ainakin ensi kertaa lakimiestä tarvitsevalle asiakkaalle. Asianajajaliiton jäsenyydellä on siten lakimiehelle markkinoinnillinen merkitys.

Asianajajaliitto myös valvoo jäsentensä toimintaa. Vuosittain se tarkistaa 30-40 asiakkaan varoja hoitavan asianajajan toiminnan, valvoo jäsentensä työskentelyn asiallisuutta, neuvoo uusia jäsenia toimiston perustamisessa ja tarjoaa apuaan asianajajapalkkiota koskevissa riidoissa. Asianajajaliitolla on myös erityinen korvausrahasto, jolla se korvaa asia rikollisten tai taitamattomien asianajajien asiakkaille aiheuttamia vahinkoja. Asianajajaliittoon kuuluvan juristin palkkaaminen on siis ainakin periaatteessa asiakkaalle turvallisempi vaihtoehto kuin liiton ulkopuolisen lakiasiaintoimiston edustajan palkkaaminen. Heillä on paremmat mahdollisuudet saada lakimiehensä aiheuttamasta vahingosta korvaus. Jos asiakas haluaa valittaa liittoon kuulumattoman lakimiehen toiminnasta, valitus on osoitettava oikeuskanslerille.

Kommentit (1)
Epäilemättä asia on juuri noin, mutta olisi silti kiinnostavaa tietää, mihin tuo liit... Epäilemättä asia on juuri noin, mutta olisi silti kiinnostavaa tietää, mihin tuo liittoon kuuluvien oikeus perustuu. Ei kai yksittäisten järjestöjen oikeuksia lakiin kirjata vai kirjataanko?
22.9.2013 19:34 Matti Rantanen 4562

Vastauksesi