Miksi vain korkeakouluopintojen tukikuukaudet on rajattu ja vaikuttaako tuleva uudistus tähän?

Miksi vain korkeakouluopintojen tukikuukaudet on rajattu ja vaikuttaako tuleva uudistus tähän?

 
Vastaus
27.09.201813:30
594
13
Kelasta vastattiin kysymykseen seuraavasti:
 
"Korkeakouluopinnot ovat luonteeltaan erilaiset toisen asteen opintoihin verrattuna. Kun opiskelu toisen asteen oppilaitoksessa on enemmän koulumaista, korkeakouluopiskelija voi vapaammin päättää, miten ja milloin hän opiskelee. Sen seurauksena korkeakoulututkinnon suorittamisajat vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi tutkintokohtaisesti määritellyt opintotukikuukausien enimmäismäärät sopivat korkeakouluopintoihin. Kun korkeakouluopiskelija tietää, kuinka monelta kuukaudelta hän voi saada opintotukea, hän voi opintojensa tahdin mukaan itse päättää, milloin hän käyttää opintotukikuukausiaan.
 
Muutokset toisen asteen opinnoissa ovat jonkin verran muuttaneet edellä kerrottua. Ennen muuta ammatillisen koulutuksen opiskeluajat ovat nykyisin aiempaa joustavammat. Niiden seurauksena on muutettu myös opintotuen myöntämisperusteita ammatillisessa koulutuksessa. Esimerkiksi lukuvuoden opintotukikuukausien määrä on nyt vakioitu 10 kuukauteen elokuun alusta toukokuun loppuun.
 
Opintotukikuukausikiintiöiden tuomisesta myös toisen asteen opintoihin on keskusteltu, mutta se ei ole saanut kannatusta. Ei siis ole näköpiirissä, että tämä muuttuisi. Korkeakouluopiskelijoilla on siis jatkossakin opintotukikuukausikiintiöt ja toisen asteen opiskelijoilla ei sellaisia ole."
Kommentit (0)

Vastauksesi