Miksi USA:ssa edelleen on käytössä kuolemanrangaistus, vaikka muissa suurissa...

Miksi USA:ssa edelleen on käytössä kuolemanrangaistus, vaikka muissa suurissa...

Hei! Miksi USA:ssa edelleen on käytössä kuolemanrangaistus, vaikka muissa suurissa länsimaissa ei ole?

Vastaus

Kaikki eivät näe kuolemanrangaistuksen rikkovan ihmisarvoa tai olevan ristiriidassa "länsimaisen" oikeuskäytännön kanssa. Yhdysvaltain presidentti George W. Bush kommentoi Saddam Husseinin tuomista oikeuden eteen ja hänen teloittamistaan virstanpylväänä Irakin tiellä kohti demokratiaa.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/12/20061229-15.html

1960-luvulla Yhdysvalloissa keskusteltiin kuolemanrangaistuksen eettisyydestä ja mahdollisesta ristiriidasta perustuslain kanssa (8th Amendment: "Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted"). Yhdysvaltain korkein oikeus alkoi hienosäätämään kuolemanrangaistukseen liittyviä pykäliä 60-luvun lopussa. Lopulta vuonna 1972, liittyen oikeusjuttuun Furman v. Georgia (408 U.S. 238), korkein oikeus lakkautti kuolemanrangaistuksen.

Osavaltioissa päätöstä tulkittiin kuitenkin niin, että siinä otettiin kantaa ainoastaan eri kuolemanrangaistuksen asetuksiin eikä itse kuolemanrangaistukseen. Floridan johtamina osa osavaltioista kirjoitti kuolemanrangaistuslakisäädäntönsä uudelleen, niin, ettei se olisi ristiriidassa perustuslain kanssa. Kuolemanrangaistus otettiin näissä osavaltiossa uudelleen käyttöön vuonna 1976.
http://www.deathpenaltyinfo.org/article.php?scid=15&did=410#Constitution...

Mikä kuolemanrangaistuksessa on sitten ideana? Kukaan ei voine kiistää, että siihen liittyy vahvasti ajatus kostosta; silmä silmästä. Joidenkin ihmisten moraalikäsitykseen sopii hyvin se, että esimerkiksi murhaajat saavat maistaa omaa lääkettään ja heidät murhataan valtion toimesta. Yhdysvaltain kansalaiset ovat antaneet Yhdysvaltain valtiolle mandaatin tappaa omia kansalaisiaan.

Kysymystä voi lähestyä myös amerikkalaisen populaarikulttuurin kautta. Jos sitä seuraa on varmasti pannut merkille kuinka hyväksyvästi, paikoitellen jopa ihannoivasti oikeuden ottaminen omaan käteen ja väkivaltaan väkivallalla vastaaminen esitetään. Moni jännityselokuva esimerkiksi saa usein oikeudenmukaisen loppunsa sillä, että paha tapetaan, eli oikeus tapahtuu kuoleman kautta. Mikä ihmisen kuolemassa on sellaista, että se sovittaa hänen rikoksensa?

Tällainen elokuvista löytyvä näkökulma ei tietysti ole yhdysvaltalaisen kulttuurin ainoa eikä ainoastaan sille tyypillinen piirre, eikä maan kulttuurin kautta voi sanoa totuutta kansalaisten mielipiteistä tai yleisistä moraalikäsityksistä. On hyvä muistaa, että Yhdysvallat on laaja maa, johon mahtuu monenlaisia mielipiteitä ja eettisiä käsityksiä. Kaikissa osavaltioissa kuolemanrangaistus ei edes ole käytössä.

Kysymyksestäsi seuraa loppujen lopuksi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Millainen ihminen kokee saavansa oikeutta tietäessään toisen kärsivän ja kuolevan? Mikä voi olla se peruste, jolla voi oikeuttaa ihmisen tappamisen?

Kommentit (0)

Vastauksesi