Miksi televisiopuhe peittyy tavallisen puheen alle?

Miksi televisiopuhe peittyy tavallisen puheen alle?

Miksi jos joku puhuu ja samaan aikaan joku katsoo televisiota, niin tämä televisiota katsova ei tahdo kuulla television ääntä?

Vastaus

Ilmiöön voi olla monia syitä. Tässä yksi ehdotus: television katsojan tarkkaavaisuus kohdistuu läsnäolevaan puhujaan ja silloin televisio jää vähäisemmälle huomiolle. Kahden samanaikaisen puheen seuraaminen voi olla hankalaa eli voi käydä myös niin, että television puhe vie huomion ja läsnäolijan puhetta ei huomioida. Molemmissa tilanteissa ratkaisevaa lienee se, kumman puhe katsotaan tärkeämmäksi.

Kommentit (0)

Vastauksesi