Miksi täysi-ikäisyyden raja laskettiin nelisenkymmentä vuotta sitten 21 vuodesta 18 vuoteen?

Miksi täysi-ikäisyyden raja laskettiin nelisenkymmentä vuotta sitten 21 vuodesta 18 vuoteen?

3 vastausta

Suurten ikäluokkien lähestyessä aikuisikää kaikki puolueet olivat havainneet nuorisopolitiikan tärkeyden. Äänestäjien määrän lisäämisen ohella asiaan varmaankin vaikutti halu karsia alaikäisyydellä keinottelun mahdollisuuksia, saada tuon ikäiset suoremmin ottamaan vastuu teoistaan. Ajatasainen toimenpide, joka vastasi tapahtuvaa kehitystä ja jota tuki ulkomailta saatu kokemus. 

Kommentit (0)
25.11.201419:10
121
42

Olisiko syynä ollut nuorten huono äänestysosuus vaaleissa

Näin olisi saatu enenmmän nuorten ääniä vaaleissa.

Taisivat vasemmistopuolueet  olla aktiivisesti asialla

Teiniraskaudet lisääntyivät myös, joten täysi-ikäisyyttä oli myös asian suhteen syytä laskea

Kommentit (0)
16.11.201911:40
17675
9

Tarkoittaako kirjaston vastaaja, että täysi-ikäisyyden raja laskettiin 18 vuoteen silloin, kun ns. suuret ikäluokat lähestyivät aikuisikää?
Suurimmat ikäluokat syntyivät v. 1946 - 1949. Täysi-ikäisyyden rajaksi tuli 18 vuotta kesällä 1976, jolloin he olivat 27 - 30-vuotiaita. Ikärajaa oli laskettu varovaisesti yhdellä vuodella (20 vuoteen) kesällä 1969, ja silloinkin valtaosa suurten ikäluokkien suomalaisista oli jo saavuttanut vanhan lainsäädännön mukaisen täysi-ikäisyysrajan 21 vuotta.

Mitä toinen vastaaja mahtaa tarkoittaa teiniraskausten lisääntymisen vaikutuksella täysi-ikäisyyden rajaan? Mikäli tarkoitetaan mahdollisuutta solmia avioliitto ennen 21 vuoden ikää, muistettakoon että lain mukainen avioliittoikä oli 17 - 18 vuotta jo silloin kun täysi-ikäisyyden raja oli korkeampi.

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi