Miksi Sveitsin maakoodi on epäloogiselta kuulostava CH?

Miksi Sveitsin maakoodi on epäloogiselta kuulostava CH?

Vastaus

Maiden nimien tunnukset perustuvat standardiin SFS-EN ISO 3166-1 - Maiden ja niiden osa-alueiden nimien tunnukset. Osa 1: Maiden nimien tunnukset.
Standardi perustuu YK:n julkaisemaan valtioiden listaan ja sitä ylläpitää International Organization for Standardization ISO, http://www.iso.org/.  Suomessa standardiasioita hoitaa Standardisoimisliitto SFS, http://www.sfs.fi/.

Tunnukset pyritään muodostamaan niin, että ne olisi helppo yhdistää kyseiseen maahan.
Standardia laadittaessa otetaan huomioon myös kunkin valtion omat toivomukset
tunnukselle. Sveitsin virallinen nimi on Sveitsin valaliitto joka ranskaksi on
Confédération helvétique ja tästä tulee lyhenne CH.

Lähde: Standardisoimisliiton tietopalvelu

Kommentit (0)

Vastauksesi