Miksi suurin osa järvistä on pohjois-etelä suuntaisia?

Miksi suurin osa järvistä on pohjois-etelä suuntaisia?

4 vastausta

Oletan, että kysyjä tarkoittaa kysymyksellään Suomen järviä. Ne ovat pääosin etelä-pohjois tai ehkä pikemminkin luode-kaakko -suuntaisia. Suomen järvet ovat syntyneet jääkauden loppuvaiheessa. Jää sulaessa syntyivät Suomen järvet, harjut ja hiidenkirnut. Jää vetäytyi luoteeseen. Jään vetätyessä maaperään jäi jään vetäytymisen suuntaisia laaksoja, jotka sitten täyttyivät vedellä. Näin syntyivät Suomen järvet. 

Kommentit (0)
28.03.201908:45
18199
46

Jääkausi on pääasiallinen syy, mutta sen lisäksi Suomessa on muutamia järviä ja jokilaaksoja, jotka sattumalta ovat suunnilleeen samansuuntaisia kun jääkauden jäljet mutta ihan eri syystä. Noin 1300-1400 miljoonaa vuotta sitten peruskallioon on syntynyt siirroksia, joista osa on hautavajoamia, joihin vesi nyt kertyy. Näihin kuuluvat mm. Muhoksen muodostuma ja Satakunnan Pyhäjärvi, jotka ovat samansuuntaisia kuin jääkauden jättämät järvet, sekä Inarinjärvi, joka on poikkisuuntainen edellisiin nähden.

Kommentit (0)
28.03.201913:25
22723
32

Kysy.fi:n vastauksesta: "Jää vetäytyi luoteeseen. Jään vetäytyessä maaperään jäi jään vetäytymisen suuntaisia laaksoja.

Voi olla hiuksenhalkomista, mutta jääkauden päättymisvaiheessa jää ei enää "vetäytynyt" minnekään, jos sillä tarkoitetaan jäätikön liikkumista. Sellaisen käsityksen edellä olevasta lainauksesta saa ("maaperään jäi jään vetäytymisen suuntaisia laaksoja") Sen sijaan se ilmaston lämmetessä suli eteläreunastaan, niin että maata paljastui aluksi keskimäärin 60 metriä vuodessa, siis sadassa vuodessa keskimäärin 6 kilometriä (Sulamisnopeus vaihteli eri aikoina. Välillä jäätikön reunan sulaminen pysähtyi kokonaan, ja muutaman kerran jäätikkö lähti uudelleen etenemään.)

Kallioperän lounais-kaakko-suuntaiset ruhjeet syntyivät jääkauden alkuvaiheessa, kun jäätikkö todella liukuen eteni "alamäkeä" Skandien vuoristosta myöhemmän Suomenkin yli.

Kommentit (0)

Oletan, että kysyjä tarkoittaa kysymyksellään Suomen järviä. Ne ovat pääosin etelä-pohjois tai ehkä pikemminkin luode-kaakko -suuntaisia. Suomen järvet ovat syntyneet jääkauden loppuvaiheessa. Jää sulaessa syntyivät Suomen järvet, harjut ja hiidenkirnut. Jää vetäytyi luoteeseen. Jään vetätyessä maaperään jäi jään vetäytymisen suuntaisia laaksoja, jotka sitten täyttyivät vedellä. Näin syntyivät Suomen järvet. 

Kommentit (0)

Vastauksesi