Miksi Suomessa olevilla joillakin etnisillä vähemmistöillä (mustalaiset...

Miksi Suomessa olevilla joillakin etnisillä vähemmistöillä (mustalaiset...

Miksi Suomessa olevilla joillakin etnisillä vähemmistöillä (mustalaiset, somalit ym.) on pelkästään oikeuksia (olla saamapuolella) mutta ei minkäänlaisia velvollisuuksia (tehdä yhtään mitään)?

Vastaus

Etnisillä ryhmillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin Suomessa asuvilla tai Suomen kansalaisilla. Esimerkiksi laki ei tee eroa etnisten ryhmien edustajien välillä: vaikkapa oppivelvollisuus, asevelvollisuus ja työttömyysetuuksien saamisen ehdot koskevat kaikkia etnisestä alkuperästä riippumatta; sen sijaan oppivelvollisuuteen vaikuttavat ikä ja asevelvollisuuteen sukupuoli.

Niinpä jos tiettyyn etniseen vähemmistöön kuuluva henkilö esimerkiksi kieltäytyy tarjotusta työtä ilman pätevää syytä, häneltä voidaan lopettaa työttömyysetuuden maksaminen. Sama koskee yhtä lailla valtaväestöön kuuluvaa henkilöäkin. Työministeriön sivuilta osoitteesta http://wwwmol.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/07_tyottomyys/index.jsp löytyy tietoa työllisyysetuuksista. Sieltä voi huomata, ettei etnisille vähemmistöryhmille ole asetettu mitään omia erillisiä kriteereitä.

Kommentit (0)

Vastauksesi