Miksi Suomessa on kodittomia? Eikö jokainen saa sen perustoimeentulorahan tjs.

Miksi Suomessa on kodittomia? Eikö jokainen saa sen perustoimeentulorahan tjs.

Miksi Suomessa on kodittomia? Eikö jokainen saa sen perustoimeentulorahan tjs. sossusta?

Entä miten paljon Suomessa on narkomaaneja tai miten suuri huumeongelma on yleensäkin?

Vastaus

Se on hyvä kysymys, miksi hyvinvointivaltiossa on kodittomia. Asunnottomuus vaikuttaa olevan sitkeä yhteiskunnallinen ongelma. Suomessa on vailla vakituista asuntoa runsaat 8000 ihmistä, vaikka asunnottomuuden poistaminen on jatkuvasti esillä hallitusohjelmissa ja kehittämishankkeissa. Asunnottomuuteen liittyy usein muita ongelmia, kuten päihderiippuvuutta, mielenterveysongelmia, ylivelkaantumista, maksuhäiriöitä jne. Ongelmat voivat liittyä myös elämäntilanteen muutokseen; avioeroon, häätöön, laitoksesta tai vankilasta kotiutumiseen. Pitkäaikaisasunnottomuus kietoutuu osaksi laajenevaa ja vaikeutuvaa äärimmäistä syrjäytymistä.
Lisäksi asunnottomien joukossa on ihmisiä, joiden asuminen ei onnistu ilman ulkopuolista apua. Ympäristöministeriön selvityksen mukaan esim. asuntojen riittämättömyys ei enää ole asunnottomuuden pullonkaula vaan asumisen taidot. Osalla asunnottomista ei ole tarvittavia valmiuksia asunnon hallintaan ja yksin asumisesta suoriutumiseen.
Suomessa on viime vuosina onnistuttu vähentämään pitkäaikaisasunnottomuutta, mutta mm. kohtuuhintaisten asuntojen huonon saatavuuden takia lyhytaikainen asunnottomuus on kasvussa.

Verkosta löytyy runsaasti tietoa asunnottomuudesta. Tässä muutama linkki:
http://yp.stakes.fi/NR/rdonlyres/BD5ACED6-C837-4361-B106-CBF646F5E08B/0/...
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=79828
http://www.asunnottomienyo.fi/artikkelit.html
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=5&t=&a=9957
http://www.kansalaistalo.fi/arkisto/2005-2006/asunnottomuus/

Huumetilanne Suomessa 2007-raportin mukaan Suomessa arvioidaan olevan 14 000 – 19 000 huumausaineiden ongelmakäyttäjää.

Lisätietoa:
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/47699564-6dd8-4381-973a-0d441c4fd5ba
http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/Tiedotteet/2007/75_2007.htm
http://www.paihdelinkki.fi/tietoiskut/112-huumeiden-kaytto-suomessa
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=seh000...

Kommentit (0)

Vastauksesi