Miksi Suomessa ei ole sellaisia turvavöitä autoissa kuin joissain autoissa on...

Miksi Suomessa ei ole sellaisia turvavöitä autoissa kuin joissain autoissa on...

Miksi Suomessa ei ole sellaisia turvavöitä autoissa kuin joissain autoissa on Amerikassa, että kun kääntää virta-avaimesta, asettuu turvavyö kiskoja pitkin automaattisesti paikoilleen oltuaan sitä ennen tavallaan tuulilasia vasten? Joku turvallisuusjuttuko?

Vastaus

Suomessa ja EU:ssa on voimassa lainsäädäntö, joka koskee turvavöitä ja niiden teknisiä ominaisuuksia.

Ainakin seuraavat asetukset ja direktiivit säätelevät turvavöiden teknisiä ominaisuuksia, kuten kiinnityspisteitä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021248
Direktiivi 77/541/ETY
Direktiivi 2000/3/EY
Direktiivitekstit löytyvät sivulta
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/d...

Kommentit (0)

Vastauksesi