Miksi suomessa ei noudateta mahdollisuuksien tasa-arvoa (equality of...

Miksi suomessa ei noudateta mahdollisuuksien tasa-arvoa (equality of...

Miksi suomessa ei noudateta mahdollisuuksien tasa-arvoa (equality of opportunity)? Eli miksi suomessa ei saa ja ei vaadita täysin samoja asioita kaikilta ihmisryhmiltä(naiset, miehet, maahanmuuttajat, yms) ja siitä saa saman lopputuloksen? Yritän sanoa asian selvästi: Kaikki elämässä pitäisi olla itsestä kiinni (paitsi tietenkin syntymäperhe ym), omista kyvyistä ja päätöksistä. Jos ei ole älykäs ei kykene väittelemään tohtoriksi. Silloin hän ei ansaitse tohtorin palkkaa. Jos ei ole fyysisiä valmiuksia henkivartijaksi ei voi päästä henkivartijaksi. Jos taas on valmis tekemään paljon työtä saa enemmän palkkaa ja ylennyksen, mutta jos haluaa tehdä lapsia ja olla kotona niin saa vähemmän palkkaa ja ei saa ylennystä. Kaikissa paikoissa pitäisi olla kaikille samat säännöt ja edut. Kaikilta pitäisi vaatia aina sama. Ketään ei pitäisi auttaa toisten kustannuksella yms. Nämä on lapsellekkin täysin selviä asioita. Mutta jostain syystä suomessa täysin tuntemattomia. Suomessa koulusta voi saada saman numeron vaikka on istunut kaksi kertaa kauemmin koulunpenkillä (tukiopetuksessa). Suomessa pitää maksaa sama palkka ihmiselle joka ei ole edes töissä (sairastelee, on vanhenpainlomalla) kuin henkilölle joka on koko ajan töissä jne. Miksi suomessa ei ole tasa-arvoa?

Vastaus

Vastauksia kysymykseesi on useita erilaisia. Tästä syystä myöskään Suomessa ei noudateta mahdollisuuksien tasa-arvoa nykyistä suuremmassa mittakaavassa, koska se ei ole realistista, eikä mahdollista. Kysymys tasa-arvosta on erittäin paljon poliittisesti latautunut. Kuten politiikassa ylipäätään, niin muutenkin ihmisillä on useita erilaisia mielipiteitä ja yhden mielipiteen hyväksyminen siksi yhdeksi ainoaksi totuudeksi vaatisi erittäin voimakasta kulttuurillista muutosta.

Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu kaikista parhaiten erityisesti balkanisoituneilla sotatoimialueilla. Ainoastaan tilanteessa, jossa yhteiskunnallinen rakenne on hajotettu kokonaan voidaan sanoa yksilöiden välisen kilpailun olevan täysin vapaata ja tasa-arvoista.

Sellaista yhteiskuntaa ei ole olemassa missään, jossa yksilöt saisivat vapaasti toteuttaa kaikkia mahdollisuuksiaan minkään ulkopuolisen tahon niitä rajoittamatta.

Mahdollisuuksien tasa-arvo on käytännössä mahdotonta, evoluution muovaamina olentoina pyrimme turvaamaan aina ja lähes poikkeuksetta ensisijaisesti omia, jälkeläistemme ja lähisukulaistemme etuja. Ensimmäisenä askelena tasa-arvon toteutumiselle tulisi olla siis esimerkiksi 100% perintövero.

http://plato.stanford.edu/entries/equality/

http://plato.stanford.edu/entries/equal-opportunity/#7

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_equality

Kommentit (0)

Vastauksesi