Miksi Suomen pitäisi maksaa lapsilisiä Eestiin?

Miksi Suomen pitäisi maksaa lapsilisiä Eestiin?

TYÖVOIMAN LIIKKUMINEN OK! SAAKO SUOMALAISET LAPSET LAPSILISIÄ SAKSASTA KUN ISÄ TYÖSKENTELEE SIELLÄ?

Vastaus

Helsingin Sanomat kirjoitti 29.2.2016 Suomesssa työskentelevästä virolaisisästä, jonka perheelle maksetaan osa lapsilisistä Suomesta, vaikka he asuvat Virossa. EU-lainsäädäntö takaa sen, että esimerkiksi perhe-etuuksia saa myös toisesta jäsenvaltiosta. Taustalla on vuonna 2010 voimaan tullut EU-sosiaaliturva-asetus. Sosiaaliturva-asetuksen perusteella perhe-etuuksista vastaa se maa, jossa lasten vanhempi on työssä. Jos vanhemmat ovat eri maissa töissä niin silloin tehdään yhteensovitus. Viro maksaa ensisijaisesti lapsilisät. Suomi maksaa perheelle kuitenkin EU-lainsäädännön perusteella ns. erotusetuutta, sillä Suomessa lapsilisät ovat Viroa korkeammat. Suomi maksaa siis perheelle lapsilisien välisen erotuksen niin, että summa vastaa sitä, mitä perhe voisi saada Suomessa.

Tämä perhe-etuuksien yhteensovitus koskee myös suomalaisia. Esimerkki Kelan sivuilta:

"Suomalainen Matti solmii vakituisen työsopimuksen saksalaisen yrityksen kanssa ja muuttaa Saksaan. Hänen perheensä asuu kuitenkin edelleen Suomessa. EU-säännösten perusteella Matti siirtyy työskentelymaansa Saksan sosiaaliturvan piiriin, koska hänen työehtonsa ylittävät Saksassa vaadittavat vähimmäisvaatimukset. Matin lapset saavat ensisijaisesti lapsilisää ja muita perhe-etuuksia Saksasta, mutta muilta osin he kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos Suomeen jäävä äiti on työssä Suomessa, perhe-etuudet tulevat kuitenkin ensisijaisesti Suomesta."

Helsingin Sanomien mukaan Suomessa maksettujen lapsilisien kokonaissummasta Viroon meni 0,3%. Toiseksi eniten lapsilisiä tilitettiin Puolaan. Sosiaaliturva-asetus johtaa siihen, että vauraammista EU-maista maksetaan köyhempiin maihin suhteessa enemmin lapsilisiä. Tämän kohtuullistamiseksi EU päätti hiljakkoin, että lapsilisiä aletaan maksaa lasten asuinmaan mukaan vuonna 2020.

Kommentit (0)

Vastauksesi