Miksi suomalaisissa kalliisti ostetuissa rekisterikilvissä on oltava väliviiva...

Miksi suomalaisissa kalliisti ostetuissa rekisterikilvissä on oltava väliviiva...

Miksi suomalaisissa kalliisti ostetuissa rekisterikilvissä on oltava väliviiva ja vähintään yksi numero joka ei saa olla nolla? Esim. ruotsissa voi ostaa kilven "JASKA". Suomessa tuo ei käy, enkä usko syyn olevan ARK:n tietokonetekniikassa. MIksi näin?

Vastaus

Koska laki sanoo niin. Mutta lakeihin voidaan aina tehdä muutoksia, ei muuta kuin yhteyttä kansanedustajaan!

Asetuksessa ajoneuvojen rekisteröinnistä (18.12.1995/1598) todetaan mm. seuraavia asioita:

"Auton, L-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla (...)" (36 §)

"Ajoneuvoa varten annetaan sattumanvaraisesti määräytyvä rekisteritunnus, jollei 36 §:ssä toisin säädetä. Ajoneuvohallintokeskus voi kuitenkin hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja." (36 a §)

"Ajoneuvohallintokeskus huolehtii rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistuksesta ja toimittamisesta niille, joilla on oikeus antaa rekisterikilpiä ja siirtomerkkejä käytettäviksi liikenteessä. Ajoneuvohallintokeskus huolehtii rekisterikilpien toimittamisesta myös ennakkoilmoituksen tekijöille." (68 a §)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951598?search%5Btype%5D=pik...
http://www.ake.fi/ake

Kommentit (0)

Vastauksesi