Miksi saksalainen juutalaisten teurastaja Hans Assmann sai oleskella vapaasti...

Miksi saksalainen juutalaisten teurastaja Hans Assmann sai oleskella vapaasti...

Miksi saksalainen juutalaisten teurastaja Hans Assmann sai oleskella vapaasti suomessa?,eikö hän ollut sotarikollinen, miksei hän joutunut vastuuseen teoistaan, olisi jäänyt monet epäilyt häntä kohtaan pois, Kyllikki Saari , Bodomjärvi, Tulilahti, Penna Tervo, tapaukset,

2 vastausta

Hans Assmann (9.12.1923-19.6.1998) pysynee lopullisesti arvoituksellisena hahmona. Kokoavan yleisesityksen hänestä ovat laatineet Matti Paloaro ja Jorma Palo kirjassa

Luottamus tai kuolema! : Hans Assmannin arvoitus. - Tammi, 2004.

Kirja perustuu pääosin Paloaron joulukuussa 1997 tekemään vakavasti sairaan ja ilmeisesti kuolemaansa odottavan Assmannin hastatteluun. Yleensä oletetaan, että tuossa tilanteessa oleva ihminen voi jo puhua pelkkää totuutta tarvitsematta enää pelätä rangaistuksia. Tosiasia on kuitenkin myös, että kuolemansa läheisyyden tunteva voi myöskin samasta syystä vapaasti seurauksia kavahtamatta sepitellä sellaisia kertomuksia, joita uskoo jututtajansa haluavan kuulla.
Assmannin mahdollinen yhteys Bodomin murhiin nousi julkisen pohdiskelun kohteeksi syksyllä 1963, jolloin helsinkiläinen sanomalehti Uusi Suomi kirjoitti asiasta ilmeisesti Jorma Palon ja muiden murhien aikaan v. 1960 Kirurgisessa sairaalassa työskennelleiden nuorten lääkärien antamasta vihjeestä. Lehtikirjoitusten johdosta poliisi otti asian tutkittavaksi (tuoreeltaan se ei ollut Palon mukaan tästä mahdollisuudesta kiinnostunut) mutta päätyi arvioimaan, että Assmannilla oli pitävä alibi. Muista henkirikoksista Assmann ei ole ollut tutkittavana ja ainoa raskas rikos, josta hänet on Suomessa tuomittu, on v. 1961 tapahtunut vaimon pahoinpitely. Suomen kansalaisuuden Assmann oli saanut v. 1959, joten näiden 1960-luvun rikostutkimusten aikoihin häntä ei enää olisi voitu karkottaa maastamme.

Vuoden 1997 haastattelussa Assmann myös vihjasi olleensa neuvostoliittolaisten tiedustelumiesten mukana aiheuttamassa helmikuussa 1956 ministeri Penna Tervon kuoleman aiheuttanutta liikenneonnettomuutta. Paloaro käsittelee Tervo-aihetta myös kirjassaan

Heimosoturien kovat kohtalot. - Pilot-kustannus, 2005.

Ylen 1:n MOT-ohjelma käsitteli tätä kysymystä maaliskuussa 2006. Ohjelman työkäsikirjoitus on luettavissa osoitteessa

http://www.yle.fi/mot/jt060306/kasikirjoitus.htm

Toimittajalla oli käytössään julkiseksi tullut onnettomuden tutkimusaineisto ja hänen johtopäätöksensä oli, että tapahtumaan ei liittynyt mitään hämärää.

Assmannin henkilöä, hänen mahdollista agenttiuttaan ja osuuttaan Bodomin murhiin käsitellään laajasti sivulla

http://www.bodomjarvi.com/index.php?id=47

Sen tekijä pysyttelee nimettömänä (salanimi 'Kekkonen'), mutta arvioisin että sivun teksti perustuu ilmeiseen perehtyneisyyteen ja on käsittelytavaltaan monipuolisesti ja kiihkottomasti eri näkemyksiä vertaileva. Luultavasti kotimaisista arkistoista ei tapaus Assmanniin ole löydettävissä mitään uutta. Toisaalta, jos maamme vaikutusvaltaisissa piireissä on todella katsottu, että Assmanniin ei voida ulkopoliittisista syistä kajota, on todisteita varmaan turha etsiäkin arkistoista: asian vaatimat toimenpiteet on arkaluontoisina käskytetty vain suullisesti ja vain pienelle piirille eikä papereita ole jälkipolvien kummasteltavaksi jätetty.

Epäselvää on, voivatko Venäjän arkistot tuoda lisävaloa asiaan. Jos Assmann todella oli agentti, eivät hänen tililleen pannut murhat (tapaus Tervoa lukuun ottamatta) varmaan mitenkään voineet olla poliittisesti tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja.
Mahdollista on, että Assmann on alkuaan todella ollut tiedustelutehtävissä mutta että häntä ei enää käytetty 1960-luvulla.
Tai ehkä omat viranomaisemme ovat uskoneet hänen agenttiuteensa ja siksi varoneet kajoamasta häneen vaikka tosiasiassa tämä uskomus olisikin ollut aiheeton.

Ulottuvillamme olevat epävarmat tiedot jättävät edelleen mahdollisuuden mitä moninaisimmille epäilyille ja olettamuksille.

Muita kirjoja:

Palo, Jorma
Bodomin arvoitus. - WSOY, 2003.

Jermo, Aake
Murha ei vanhene koskaan : reportaasi surmantöistä. - Otava, 1975.

Kommentit (0)
13.08.201600:04
24303
89

Ainakin yksi valokuva nuoresta Hans Assmannista on julkaistu täällä Suomessa. Kuvan perusteella sanoisin, että hänellä oli Luftwaffen eli Saksan ilmavoimien univormu toisen maailmansodan aikana. Luftwaffella oli paljon ilmatorjuntajoukkoja ja myös omia jalkaväkijoukkoja. Suomessa julkaistujen tietojen mukaan Assmann palveli Saksan länsiosassa sijainneella lentokentällä jonkin aikaa. Hän jäi Neuvostoliiton puna-armeijan sotavangiksi Itä-Preussissa tammikuussa 1945.

Kommentit (0)

Vastauksesi