Miksi raiskaus on pahasta?

Miksi raiskaus on pahasta?

Jos naiset kuitenkin siitä fantasioi?

3 vastausta

Hei!

Seksuaalisen väkivallan eri muodot ovat rikoksia. Raiskaus on seksuaalista väkivaltaa pahimmillaan. Seksuaalirikoksen kohteet eivät ole vain naisia: uhriksi voi joutua kuka tahansa ja missä tahansa. Seksuaalinen väkivalta voi kohdistua myös mieheen, vanhukseen tai lapseen.

Seksiin liittyvä fantisointi on yleistä niin naisilla kuin miehillä, ja toisinaan haaveillaan alistumisesta. On tärkeää muistaa, että haaveilu ei välttämättä tarkoita sitä, ettäkö fantasian toivoisi todella tapahtuvan. Tukinainen ry:n verkkosivulla muistutetaan, että alistumisfantasiaa ei saa sekoittaa raiskatuksi tulemisesta fantisoimiseen. ”Kyseessä ei ole väkivallan kokemisesta haaveileminen, vaan lähinnä toive tulla otetuksi ja viedyksi. Alistumisesta haaveileminen on kaukana raiskatuksi tulemisesta, sillä siinä, missä raiskauksen uhri menettää kaiken hallintansa ja kontrollinsa, voi alistumisesta haaveileva kontrolloida, hallita ja ohjailla omaa fantasiaansa.”

Kommentit (0)
03.05.201410:28
31565
122

Löysin tämän vanhan kysymyksen ja siihen annetut hyvät vastaukset.

Eräs väkivallan seuraus, raiskaamisessakin, saattaa olla kyvyttömyys saada myöhemmin lapsia, joko henkisten tai fyysisten vammojen vuoksi. On vaikea punnita, kumpi on uhrin (olipa tämä nainen tai mies, aikuinen tai lapsi) kannalta pahempi seuraus: elinikäinen psyykkinen trauma vai tuskallinen kuolema, joka saattaa olla seurauksena erityisesti joukkoraiskauksista tai erityisten välineiden käyttämisestä.

Kommentit (0)
16.03.201314:03
5492
83

Voidaksemme vastata meidän pitää yrittää arvioida, mitä kysyjä tarkalleen ottaen on tarkoittanut "pahasta olemisella".
Yleensä sillä tarkoitettaneen jotain, jolla on ei-toivottuja seuraamuksia (esim. tupakointi on pahasta).
Tässä tapauksessa muita mahdollisia tulkintoja ovat ainakin esim. "jotain, mihin teon kohde reagoi negatiivisesti", "lain vastaista" tai "yleisesti paheksuttua".

Lainvastaisuustulkinta lienee helpoin tapaus, joten aloitetaan siitä. Raiskaus on eräs pakottamisen muoto ja länsimaisessa oikeuskäytännössä ihmisellä katsotaan olevan sellainen itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa, jota ei esimerkiksi pakottamalla saa rikkoa.

Ei-toivottuja seuraamuksia voi eri teoilla olla tekijälle itselleen, teon kohteelle tai kolmansille osapuolille. Tekijälle itselleen voi raiskauksesta seurata ilmeisten oikeudellisten seuraamuksien lisäksi ainakin kohteen tai hänen läheistensä kosto sekä sukupuolitaudit. Riippuen kulttuurista seuraamuksena voi olla myös lapsen elatusvelvollisuus.

Raiskaukseen yleensä liittyy fyysinen ja/tai henkinen väkivalta, joten ei-toivotut seuraamukset teon kohteelle ovat mitä ilmeisimmin ei-toivotun raskauden ja sukupuolitautien lisäksi fyysiset ja psyykkiset traumat. Monissa kulttuureissa raiskatuksi tuleminen on myös perinteisesti ollut suuri häpeä niin uhrille, kuin hänen omaisilleenkin.

Jos sitten pohditaan tuota kysymyksen oletusta raiskausfantasioista, niin ne - sikäli, kuin sellaisia on - mitä ilmeisimmin poikkeavat melko dramaattisesti tosielämän raiskauksista.
Fantasian sisällön voi aina muotoilla täsmälleen omien unelmien mukaiseksi ja - mikä tarkeintä - ne voi ajoittaa omien mielialojen mukaan. Vaikka fantasia siis tavallaan saattaa sisältää pakottamisen, on se kuitenkin hyvin eri asia, kuin tosielämän pakottaminen, koska fantasiassa fantasioijalla itsellään on aina asioiden täydellinen kontrolli. Eiköhän se raiskausfantasioiden kohde siis yleensä liene lähempänä luksusjahdilla määrätietoisesti asiat omiin käsiinsä ottavaa bradpittiä, kuin jotain pusikosta hyökkäävää läähättävää, viinanhajuista örisijää.

Kommentit (0)

Vastauksesi