Miksi presidentin pitää erota valituksi tultuaan puolueesta?

Miksi presidentin pitää erota valituksi tultuaan puolueesta?

Miksi presidentin pitää erota valituksi tultuaan puolueesta? Eihän sillä ole mitään merkitystä, kuten T. Halosen tapauksessa on hyvin nähty, eli demari on demari vaikka olisi pressa.
Voiko sitoutumaton ilmoittautua presidenttiehdokkaaksi vai onko pakko olla jonkun puolueen jäsen? Jos on pakko olla puolueen jäsen, tämähän on ristiriidassa eroamispakon kanssa? Ja ovatko kaikki ehdokkaat kaikissa pressanvaaleissa olleet puolueen jäseniä?

Vastaus

Presidentin ei itse asiassa minkään lain mukaan tarvitse luopua puolueen jäsenyydestä, vaan näin Suomessa on vain tavattu tehdä. Jäsenyydestä luopuminen on ennen kaikkea symbolinen ele: presidentin pitäisi olla puoluepolitiikan yläpuolella ja edustaa koko kansaa. Tietysti on totta, että ihminen tuskin aatemaailmaansa muuttaa presidentiksi tultuaan.

Presidenttiehdokkaan ei tarvitse kuulua mihinkään puolueeseen, mutta pelkkä ilmoittautuminen ei riitä ehdokkaaksi pääsemiseen: tarvitaan vähintään 20 000 äänioikeutetun muodostama valitsijayhdistys.

Edellisissä presidenttivaaleissa 2006 valitsijayhdistyksen kautta virkaa tavoitteli professori Arto Lahti, kun taas vuonna 1994 valitsijayhdistyksen nimittämiä ehdokkaita olivat Keijo Korhonen, Pertti Virtanen, Eeva Kuuskoski ja Pekka Tiainen. Presidenteistä Mannerheim ei ollut minkään puolueen jäsen - hänet tosin valittiin virkaan eduskunnan päätöksellä eikä vaaleilla.

Lähteet:
http://yle.fi/vaalit/vaalikoulu/kysymykset/id21564.html
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714
http://www.stat.fi/til/pvaa/2006/pvaa_2006_2006-02-09_laa_001.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_presidentinvaali_2006
http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit94pres/ehdas94.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_presidentinvaali_1994
Turtola, Matti. Tasavallan presidentit. Sodan ja rauhan miehet. 1940 - 1956. 1993, Weilin + Göös.

Kommentit (0)

Vastauksesi