Miksi pitää olla Facebookissa voidakseen kommentoida Keskustakirjaston nimeä?

Miksi pitää olla Facebookissa voidakseen kommentoida Keskustakirjaston nimeä?

Vastaus

Helmet-sivujen päätoimittaja Iina Soininen vastasi kysymykseesi:

 

"Helmet.fi:ssä käytettävään sisällöntuotantojärjestelmään ei sisälly kommentointityökalua. Siksi sivustolle on liitetty tarkoitukseen soveltuva Facebook-kommentointimahdollisuus. Kommentointi on tehtävä jollain tavalla tunnistautuneena ja työkalun täytyy myös mahdollistaa kommenttien resurssitehokas moderointi. Useimmissa tarjolla olevissa työkaluissa kirjautuminen tapahtuu jonkin muun kaupallisen, yleensä amerikkalaisen palveluntarjoajan tilin kautta (esim. Google, Twitter), joten tilanne ei näihin työkaluihin vaihtamalla oleellisesti parane. Olemme kuitenkin harkinneet toisenlaista vaihtoehtoa, joka vaatii maksullisen työn teettämistä palveluntarjoajalla. Tehtävä tullee työlistalle ennemmin tai myöhemmin.

 

Helmet.fi:ssä on haluttu tarjota kommentointimahdollisuus lisäpalveluna, jota useilla pääkaupunkiseudun tai muun maan julkisilla toimijoilla, esimerkiksi kaupunkien omilla sivuilla, ei yhtä laajamittaisesti ole. Monilla sivustoilla kommentointi ei ole mahdollista ollenkaan. Palautetta voi lähettää Helmet.fi:n kautta kuka tahansa ilman kirjautumista  osoitteessa  http://www.helmet.fi/fi-FI/Palaute(3938)"

Kommentit (0)

Vastauksesi