Miksi pelaamista pidetään huonompana harrastuksena kuin lukemista?

Miksi pelaamista pidetään huonompana harrastuksena kuin lukemista?

Maalaisjärjen mukaan pelaaminen aktivoi ihmistä paljon enemmän. Kirjaa lukemalla seurataan vain valmiiksi tehtyä tarinaa siihen mitenkään vaikuttamatta. Pelaamalla tarinaan voi vaikuttaa omilla valinnoillaan, joutuu miettimään päätöksiä ja niiden seurauksia sekä tekemään laskelmia ja arvioita. Tämän lisäksi pelaaminen kehittää refleksejä ja havainnointikykyä. Miksi siis esim. lapselle pitää asettaa rajat pelaamiselle, mutta esim. lukemiselle, joka on fyysisessä mielessä vielä passiivisempaa, ei koskaan aseteta mitään rajoja? Siis lukemisessa ainoa fyysinen rasite on sivun kääntäminen. Miten se voi olla kehittävämpää?

Vastaus

Uskon että tällainen vastakkainasettelu lukemisen ja pelaamisen välillä on vähenemään päin, sllä pelaamissen tuomista positiivisista vaikutuksista on tiedetty jo kauan. Vastapainoksi voi sanoa, että lukemaan oppii lukemalla, eikä se ole turha taito nyky-yhteiskunnassa.

Pelaamisen kauhisteluun on liittynyt paljon maailman muuttumisen mukanaan tuomaa ahdistusta ja pelkoa uuden edessä.

Pelaajan ergonomiaan kannattaa kiinnittää huomiota, ja pelaamisessa on syytä pitää taukoja, niin kuin lukemisessakin. Sähköisessä pelaamisessa sininen valo voi aiheuttaa ylivireyttä.

Kommentit (0)

Vastauksesi