Miksi nummet eivät metsity?

Miksi nummet eivät metsity?

Vastaus

Nummet ovat puuttomia laidunnettuja varpukankaita. Ne ovat syntyneet moreenimailla olleiden havumetsien päälle. Alkuperäiset metsät ovat yleensä hävinneet tai hävitetty ihmisten toimien - yleensä kulojen, kulotuksen, vuosisatoja kestäneen laiduntamisen tai hakkuiden - seurauksena. Suomessa nummien valtalajina on kanerva, joka tuottaa puiden, ruohojen ja sienten kasvua ehkäiseviä fenoli- ja rasvahappoja. Näiden aineiden avulla kanerva varmistaa itselleen suotuisat olot ja estää muiden kasvien leviäimisen. Kanerva ei maistu lampaille, joka on ravinneköyhillä nummialueilla yleisin laiduneläin. Kulottamisen avulla nummesta saatiin ketomainen ja lampaille sopiva laidunmaa. Kulottaminen ja laiduntaminen on kuitenkin puuntaimille tuhoisaa eli nummi/keto pysyi kulottamisen seurauksena puuttomana. Vähitellen kulottamisen myötä syntynyt keto täyttyi jälleen kanervasta ja muuttui nummeksi.

Kommentit (0)

Vastauksesi