Miksi moniavioisuus on kiellettyä nykyään länsimaissa?

Miksi moniavioisuus on kiellettyä nykyään länsimaissa?

Miksi moniavioisuus on kiellettyä nykyään länsimaissa? Miksi aikuiset ihmiset eivät vapaehtoisesti saa mennä naimisiin jos haluavat? Nykyään suhtaudutaan samaa sukupuolta olevien avioliittoon myönteisemmin kuin moniavioisuuteen. Eikö tämä ole vähän ristiriitaista?

Vastaus

Moniavioisuutta eli polygamiaa voidaan määritellä usealla tavalla. Jos sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että henkilö harrastaa useiden ihmisten kanssa seksiä, polygamia ei ole mitenkään harvinaista eikä edes kiellettyä länsimaissa. Ei ole myöskään laitonta elää monen aikuisen muodostamassa perheessä, vaikkakaan useimmissa länsimaissa tällaista monenkeskistä liittoa ei voi laillisesti virallistaa. Virallistamisen puuttuminen voi aiheuttaa ongelmia, kun esimerkiksi kaikki monenkeskeisessä suhteessa elävät eivät voi olla perheen lapsen vanhempia.

”Ylioppilaslehden” numerossa 10/2010 oli laaja artikkeli moniavioisuudesta. Siinä nostettiin myös esiin perusteita, miksi monenvälistä avioliittoa karsastetaan. Yksi syy on se, että virallistettu moniavioisuus ei ole kuulunut viime vuosisatojen suomalaiseen perinteeseen. Voimakas kristillinen perinne on vaalinut yhden miehen ja yhden naisen avioliittoa. Epävirallisemmin moniavioisuutta on toki esiintynyt esimerkiksi jalkavaimojen ja rakastajattarien muodossa, eikä joskus keskiajalla tai sitä aikaisemmin Suomessakaan jalkavaimon pitämistä pidetty erityisen paheksuttavana.

Maailman mittakaavassa polygamia näyttää olevan polygyniaa, jossa nimenomaan mies ottaa useampia vaimoja. Osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Polygamia löytyvän Wikipedian artikkelin mukaan George P. Murdockin tutkimasta 1 231 yhteisöstä suurimmassa osassa esiintyi ainakin ajoittaista polygyniaa, mutta polyandriaa, jossa naisella voi olla useita aviomiehiä, löytyi vain neljästä. Ilmeisesti ainakin useimpien islamin tulkintojen mukaan juuri mies saisi ottaa useampia vaimoja eikä nainen useampia aviomiehiä. Muutenkin moniavioisuus on ehkä ollut julkisuudessa vahvasti juuri osana islamia, mikä saattaa islamiin kielteisesti suhtautuvat hyvin kriittiseksi koko moniavioisuuttakin kohtaan.

Aivan ilmeisesti moniavioisuuteen tuntuisi liittyvän usein sukupuolten välinen eriarvoisuus, ja näyttäisi siltä, että moniavioisuus on sallittu enimmäkseen sellaisissa maissa, joissa naisen asema on länsimaisesta näkökulmasta katsottuna heikko. Länsimaisille moniavioisuudesta tulevat ehkä ensimmäisinä mieleen haaremit, joissa naisen osa oli aika esineellinen ja jonne naisia saatettiin ostaa tai lahjoittaa. Kiinassa yhdellä miehellä saattoi olla jopa satoja jalkavaimoja. Tuskinpa sellaisesta on voinut syntyä kovin tasa-arvoista avioliittoa.

Virallisen moniavioisuuden kieltämistä on perusteltu ”Ylioppilaslehden” artikkelin mukaan lasten edulla, koska useampi isä tai äiti aiheuttaisi hämmennystä. Moniavioisuus saatetaan myös nähdä askeleena kohti vielä liberaalimpaa avioliittoa, jossa voitaisiin mennä naimisiin lasten tai eläimien kanssa. Kumpaakin perustetta on käytetty myös samaa sukupuolta olevien avioliiton vastustuksessa.

Ovatko edellä mainitut perusteet sitten järkeviä perusteita sille, ettei moniavioinen voi olla virallisessa mielessä, siitä voi toki olla montaa mieltä. Tällä hetkellä kai kuitenkin useimmissa länsimaissa enemmistö kansanedustajista pitää niitä tai jotakin niistä tarpeeksi pätevinä perusteina olla ajamatta virallistettua moniavioisuutta puoltavaa lainsäädäntöä.

Kommentit (0)

Vastauksesi