Miksi meillä Suomessa ulko-ovet aukeavat ulospäin USA:ssa sisäänpäin?

Miksi meillä Suomessa ulko-ovet aukeavat ulospäin USA:ssa sisäänpäin?

Vastaus

Suomalainen Wikipedia kertoo ovien aukeamisesta seuraavaa:

”Eri kulttuureissa ulko-ovi saattaa avautua aina tiettyyn suuntaan. Suomessa ulko-ovi aukeaa tyypillisesti ulospäin, kun taas joissakin muissa maissa sisäänpäin. Aukeamissuunta saattaa liittyä vanhoihin vieraanvaraisuustapoihin, luonnonoloihin tai paloturvallisuuteen.”

http://209.85.129.104/search?q=cache:80PJni9OmmIJ:fi.wikipedia.org/wiki/...

Samantapaiseen kysymykseen on vastattu aikaisemmin (7.4.2004) Kysy kirjastonhoitajalta ¬palvelussa seuraavasti:

”Suomessa ovien aukeamissuuntaan on omat historialliset syynsä. 1800-luvulla tapahtuneiden tuhoisten kirkkopalojen takia on annettu rakentamiseen ja paloturvallisuuteen liittyviä säädöksiä, jotta paniikkitilanteissa ulospääsy olisi mahdollisimman nopeaa.

Seuraava siteeraus on teoksesta Suomen historia : 5 (W+G 1986), sivut 118–119, Ilkka Mäntylän artikkelista Joulun pakokauhut.

’Juvan ja Lammin katastrofien johdosta Suomen kenraali kuvernööri Arseni Zakrevski lähetti Turun ja Porvoon tuomiokapituleille käskyn, jolla hän määräsi kaikkien kirkkojen ovet muutettaviksi ulospäin aukeaviksi, jotta väki pääsisi helpommin ulos. Toimenpiteellä on ollut kaksi merkittävää seurausta. Ensinnäkin juuri tuolloin on hävitetty huomattava määrä keskiaikaisia kirkonovia, joita Suomessa onkin säilynyt vain jokunen kappale. Toiseksi ilmeisesti juuri tästä johtuu, että meillä ulko-ovet yleensä avautuvat ulos- eikä sisäänpäin.’

Suomen kirkkopaloista ja paniikin aiheuttamista kuolemista löytyy verkosta artikkeli Palontorjuntatekniikka -lehden numerosta 4/2002 ”Miksi paniikkeja joulukirkoissa?” osoitteessa
http://www.pelastustieto.com/2002/Palontorjuntatekniikka2002/ptt402-2....

Lähde: Suomen historia : 5 (W+G 1986), sivut 118–119, kirjoittaja Ilkka Mäntylä”

Edellä mainittua vastausta ovat jotkut kysyjät halunneet kommentoida.

Eräs kysyjä arvelee: ”– – syynä on vieraanvaraisuus. Kun ovi aukeaa ulospäin, se tavallaan työntää vierasta poispäin, kun taas jos ovi aukeaa sisäänpäin, se tavallaan on vieraanvaraisempaa, ystävällisempää vierasta kohtaan pelkkänä eleenä. – – sisään aukeavasta ovesta ei voi irrottaa saranoita – –.”

Toisen kysyjän mukaan: ”Varsinkin kaupungeissa avautuvat ovet sisäänpäin, jottei kadulla liikkuvat ihmiset yhtäkkiä törmäisi äkisti avautuvaan oveen.”

Myös Kysy mitä vain -palvelussa on vastattu aikaisemmin (30.4.2004) samantapaiseen kysymykseen. Edellä esitetty siteeraus Ilkka Mäntylän artikkelista sisältyy vastaukseen, mutta lisäksi kerrotaan seuraavaa:

”Syynä on siis turvallisuus poikkeustilanteissa. Rakennusten paloturvallisuusmääräysten mukaan poistumiseen tarvittavan oven tulee avautua poistumissuuntaan, jos sen kautta poistuvien henkilöiden lukumäärä on yli 60. Muutenkin suositellaan, että uloskäytävän kulkusuunnassa olevien ovien tulee yleensä avautua poistumissuuntaan.
http://www.finlex.fi/pdf/normit/10530-37-3762-4.pdf

RT-ohjekortti puurakennusten ulko-ovista:
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10605/data.htm

Näin siis Suomessa, muiden maiden käytännöt ja niiden syyt ovat sitten eri asia. Pikainen selaus eri maiden paloturvallisuussivuilla antoi kuitenkin vaikutelman, että muuallakin ulospäin aukenevat ovet olisivat suosituksena julkisissa tiloissa.”

Lopuksi vielä otteita eräältä keskustelupalstalta (www.sanaristikot.net):

”– – huomasin että ovien ulospäin aukeneminenhan on suomalainen ilmiö, lähes kaikkialla muualla ne todellakin aukeavat sisäänpäin.

Selityskin tälle löytyi jostain kirjasta: rakennussäädöksiin kirjattiin (aluksi lähinnä kirkkojen) joskus 1600-luvulla että rakennusten ulko-ovien oli auettava ulospäin, jotta niistä voitaisiin poistua ri-peämmin esim. tulipalon sattuessa. Pirun uskottiin olevan läsnä joulukirkossa, ja niihin aikoihin oli tapana joulunpyhien aikaan ryypiskellä vähän rajumman puoleisesti. Ihmiset olivat krapulaisia ja säikkyjä.

Yksi kirkkopalo sattui, kun kynttilä kaatui alttarille, ja joku humalainen huusi kirkon takaosasta: ’kirkko palaa!’. Kirkkoväki joutui paniikkiin ja alkoi rynniä suin päin pihalle. Siinä rytäkässä menehtyi useita ihmisiä, ei tulen johdosta, vaan tukehtumalla ja talloutumalla toistensa jalkoihin. Suurin osa näistä oli tietenkin lapsia. Näitä joukkopsykoosin aiheuttamia tapauksia mainittiin kirjassa muistaakseni kolme kappaletta, jonka jälkeen haluttiin turvata ihmisten esteetön ulospääsy julkisista rakennuksista. Sitä, onko tällaisia määräyksiä annettu myös yksityisasuntojen rakentamiseen, en tiedä.” (kummeli)

”Vanhassa ajassa (hyvin vanhassa) aukenivat Suomessakin ovet sisälle päin – se oli sitä aikaa kun lunta tuli tupaan.” (jupejus)

”Samanlaisen selityksen olen kuullut USA:ssa asuvalta kaveriltani. Kun lunta tulee (joillain seuduilla), sitä tulee niin paljon kerralla ettei ovi yksinkertaisesti sovi aukeamaan ulospäin.” (Floora)

”Jossain on valittu tietoisesti ovi joka aukeaa ulospäin, jotta se ei romahtaisi sisään kun karhu nojaa siihen koko painollaan.” (Juhani Heino)

”Tämmöisen selityksen sisäänpäin aukeaviin oviin olen kuullut: Pioneeriaikoina nahkasaranat pantiin sisäpuolelle etteivät verenhimoiset intiaanit päässeet repimään niitä auki. Ovet aukesivat siis sisäänpäin ja se on jäänyt käytännöksi.” (iippo)

Kommentit (0)

Vastauksesi