Miksi lisätä kielten määrää kun nykyisiäkään ei osata?

Miksi lisätä kielten määrää kun nykyisiäkään ei osata?

Miksi päättäjät valittavat että Suomessa opiskellaan vain englantia ja ruotsia? Että pitäisi opiskella muitakin kieliä. Mutta kun suurin osa Suomalaisista puhuu jopa englantia niin huonosti että eivät sitä mihinkään kykene käyttämään. Ruotsia vielä vähemmän. Miksi lisätä eri kieliä jos edellisiäkään ei osata?

Vastaus

Englannin, ja toistaiseksi myös ruotsin, kielen taito ovat hyödyllisiä taitoja. Eikä muiden kielten opiskelua suinkaan estetä, vaan ne paremminkin voivat muodostaa hyvän markkinaraon näiden kielten osaajille, jotka voivat saavuttaa esim. opettajan, kääntäjän tai tulkin pätevyyden. Tarve tällaiseen osaamiseen on, koska taito ei ole yleinen. Kielten opetuksen taso on kai Suomessa yleisesti hyvä, opetuksen perillemenon laatu sitävastoin vaihtelee. Seurauksena on luokatonta "sivistyneistöä", joka ei hallitse peruskoulun ja lukion tietoja ja taitoja, ja mm. virkamiehiä, joiden kielitaito on "täysin tyydyttävä" (= ei hyvä).

Kommentit (0)

Vastauksesi